Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Behor

Op 06-04-2016 is aan Behor te Roeselare (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 433162111. De (hoofd)activiteit van Behor is vervoer te land en vervoer via pijpleidingen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Behor
Plaats:
Roeselare
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
433162111
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Vervoer en opslag
Hoofdcode
Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
Nevencode
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Sint-Jozefsstraat 114
8800 Roeselare
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Bruggesteenweg 272
8830 Hooglede
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
31-08-2017
433162111
Uitspraak faillissement op 31-8-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: BEHOR CVBA, BRUGGESTEENWEG 272, 8830 GITS. Referentie: 20170199. Datum faillissement: 31 augustus 2017. Handelsactiviteit: Transport (goederen over de weg) Ondernemingsnummer: 0433.162.111 Curator: Mr VINCKIER MAARTEN, HOOGLEEDSESTEENWEG 7, 8800 ROESELARE. Voorlopige datum van staking van betaling: 31/08/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 18 oktober 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Nolf.
29-06-2016
433162111
Opschorting toegekend tot 29 juni 2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 29 juni 2016, werd beslist dat het reorganisatieplan neergelegd op de griffie op 1 juni 2016 door de CVBA Behor, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 114, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.162.111, met als handelsactiviteit goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven, overige posterijen en koeriers;de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 29 juni 2016, om 23 u. 59 m., gehomologeerd wordt en dat de procedure van gerechtelijke reorganisatie gesloten wordt, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. De griffier, (get.) L. Nolf.
06-04-2016
433162111
Opschorting toegekend tot 29 juni 2016.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, d.d. 6 april 2016, werd voor de CVBA Behor, met zetel te 8800 Roeselare, Sint-Jozefsstraat 114, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0433.162.111, met als handelsactiviteit goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven, overige posterijen en koeriers;de procedure van gerechtelijke reorganisatie geopend en werd de duur van de opschorting bepaald voor een termijn die eindigt op 29 juni 2016, om 23 u. 59 m. In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer Paul De Poot, rechter in handelszaken in deze rechtbank (rvk.paul.de.poot@gmail.com). De plaats, dag en uur voor de stemming en de beslissing over het reorganisatieplan wordt bepaald op woensdag 22 juni 2016, om 11 uur, in zittingszaal A van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk, Gerechtsgebouw II, Beheerstraat 41, 8500 Kortrijk. De griffier, (get.) L. Nolf.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland