Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Your Estate Solution

Op 03-10-2016 is aan Your Estate Solution te Sint-Agatha-Berchem (Brussel) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 438622518. De (hoofd)activiteit van Your Estate Solution is ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Your Estate Solution
Plaats:
Sint-Agatha-Berchem
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
438622518
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Financiële instellingen
Hoofdcode
Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen
Nevencode
Vermogensbeheer
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Keizer Karellaan 586
1082 Sint-Agatha-Berchem
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Steenweg Op Zellik 12
1082 Sint-Agatha-Berchem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
29-05-2018
438622518
Uitspraak faillissement op 29-5-2018.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel RegSol Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement van: YOUR ESTATE SOLUTION NV STEENWEG OP ZELLIK 12, 1082 SINT-AGATHA-BERCHEM. Handelsactiviteit: onroerende goederen Ondernemingsnummer: 0438.622.518 Referentie: 20180295. Datum faillissement: 29 mei 2018. Rechter Commissaris: JOHAN DE COSTER. Curator: Ilse VAN DE MIEROP, LOUIZALAAN 106, 1050 02 ELSENE- ilse.vandemierop@dlapiper.com. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 4 juli 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DE MIEROP Ilse.
17-10-2016
438622518
Mededeling.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Gerechtelijke reorganisatie 20160028 : NV Optima Global Estate, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Zelliksesteenweg 12, KBO 438.622.518. Bij vonnis van 17.10.2016 stelt de rechtbank vast dat de heer Procureur des Konings geen vordering stelt tot vroegtijdige beëindiging van de gerechtelijke reorganisatie bij toepassing van art. 41, 3 WCO en verklaart de vordering van verzoekster tot aanstelling van een gerechtsmandataris om de schuldenaar bij te staan in de gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig art. 271 WCO als volgt gegrond : voorlopig bewindvoerder blijft zijn taken als voorlopig bewindvoerder uitoefenen zoals bepaald in de beschikking van 15 september 2016, tot de voorwaarden voor de beëindiging van zijn mandaat, zoals bepaald in deze beschikking, zijn vervuld; op het ogenblik dat er een einde komt aan de opdracht van de voorlopig bewindvoerder door vervulling van de voorwaarden zoals gesteld in de beschikking van 15 september 2016, wordt Mr. Jean-Louis De Chaffoy de Courcelles aangesteld als gerechtsmandataris bij toepassing van art. 27, 1 WCO, om verzoekster bij te staan om zo goed als mogelijk te trachten de doelstellingen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie te bereiken. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.
03-10-2016
438622518
Opschorting toegekend tot 15 november 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Bij vonnis van 03.10.2016 heeft de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel de opschorting onder collectief akkoord uitgesproken voor de naamloze vennootschap OPTIMA GLOBAL ESTATE, met maatschappelijke zetel te 1082 Brussel, Zelliksesteenweg 12, voorheen te 1082 Brussel, Keizer Karellaan 586, en dit tot en met 15 november 2016. KBO Nr. 0438.622.518. Activiteit : vastgoedontwikkelaar. Gedelegeerd Rechter : de heer Frank TAILDEMAN, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.M. EYLENBOSCH.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland