Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Perfect Batiment

Op 17-01-2017 is Perfect Batiment te Saint-Gilles (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 837059421. De (hoofd)activiteit van Perfect Batiment is weg- en waterbouw.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Perfect Batiment
Plaats:
Saint-Gilles
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
837059421
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Weg- en waterbouw
Nevencode
Baggerwerken
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De Russie 21
1060 Saint-Gilles
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-01-2017
837059421
Uitspraak faillissement op 17-1-2017.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: PERFECT BATIMENT BVBA, RUSLANDSTRAAT 21, 1060 SINT-GILLIS. Referentie: 20170039. Datum faillissement: 17 januari 2017. Handelsactiviteit: verhuur van bouwmaterialen Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0837.059.421 Curator: Mr NYSTEN STEVEN, DEFACQZSTRAAT 16, 1000 BRUSSEL 1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 22 februari 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland