Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Afspanning De Lekkerbek

Op 16-01-2017 is aan Afspanning De Lekkerbek te Waasmunster (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 865145770. De (hoofd)activiteit van Afspanning De Lekkerbek is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Afspanning De Lekkerbek
Plaats:
Waasmunster
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
865145770
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met volledige bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Heidekapelstraat 32-34
9250 Waasmunster
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-05-2017
865145770
Uitspraak faillissement op 24-5-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: AFSPANNING DE LEKKERBEK BVBA, HEIDEKAPELSTRAAT 32-3, 9250 WAASMUNSTER. Referentie: 20170264. Datum faillissement: 24 mei 2017. Handelsactiviteit: eetgelegenheid Ondernemingsnummer: 0865.145.770 Curatoren: Mr JANNIS MAGDA, GROTE MARKT 19, 9200 DENDERMONDE; Mr DAUWE JOZEF, GROTE MARKT 19, 9200 DENDERMONDE. Voorlopige datum van staking van betaling: 24/05/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 juni 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, K. Blanckaert.
03-04-2017
865145770
Opschorting verlengd tot 4 april 2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis d.d. 03/04/2017, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van de BVBA AFSPANNING DE LEKKERBEK, met zetel te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 32, met ondernemingsnummer 0865.145.770. Verklaart het verzoek tot verlenging van de toegestane opschorting ONTVANKELIJK doch ONGEGROND. Verklaart de procedure van gerechtelijke reorganisatie toegestaan aan de BVBA AFSPANNING DE LEKKERBEK, gesloten op heden. Ontslaat de heer Herman Schelfhaut, van zijn taak als gedelegeerd rechter. Dendermonde, 4 april 2017. De griffier, (get.) K. BLANCKAERT.
16-01-2017
865145770
Opschorting toegekend tot 10/04/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde Bij vonnis, d.d. 16/01/2017, van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde, in de gerechtelijke reorganisatie van BVBA AFSPANNING DE LEKKERBEK, met zetel gevestigd te 9250 Waasmunster, Heidekapelstraat 32, met ondernemingsnummer 0865.145.770. De rechtbank kent aan de BVBA AFSPANNING DE LEKKERBEK, de in artikel 16 van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen voorziene opschortingsperiode toe tot 10/04/2017 om hem toe te laten een collectief akkoord af te sluiten in de zin van artikel 44. Stelt de zaak op de terechtzitting van maandag 20/02/2017 voor toezicht op de naleving van de verplichtingen zoals bedoeld in artikel 26, 2 WCO. De stemming van de schuldeisers over het herstelplan zal plaats hebben op de zitting van maandag 03/04/2017, te 9 u. 30 m. Zegt dat het reorganisatieplan zal worden neergelegd op de griffie minstens twintig dagen voor de zitting waarop tot stemming zal worden overgegaan. Stelt de zaak voor eventuele homologatie en sluiting van de procedure gerechtelijke reorganisatie op de zitting van de derde kamer, maandag 10/04/2017, te 9 u. 30 m. De aanstelling van de heer Herman Schelfhaut als gedelegeerd rechter wordt voor zovel als nodig bevestigd. Dendermonde, 16 januari 2017. De griffier, (get.) K. Blanckaert.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland