Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Manja

Op 12-04-2017 is Manja te De Panne (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 811094796. De (hoofd)activiteit van Manja is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Manja
Plaats:
De Panne
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
811094796
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Noordhoekstraat 6
8660 De Panne
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-04-2017
811094796
Uitspraak faillissement op 12-4-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: MANJA BVBA, NOORDHOEKSTRAAT 6, 8660 DE PANNE. Referentie: 20170022. Datum faillissement: 12 april 2017. Handelsactiviteit: SCHOONMAAKBEDRIJF Handelsbenaming: SCHOONMAAKBEDRIJF MANJA Uitbatingsadres: NOORDHOEKSTRAAT 6, 8660 DE PANNE Ondernemingsnummer: 0811.094.796 Curator: Mr VERSTEELE KAREL, OUDE BEESTENMARKT 18, 8630 VEURNE. Voorlopige datum van staking van betaling: 23/01/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, dit tot en met 31 maart 2017, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Veurne, Peter Benoitlaan 2, 8630 Veurne en vanaf 1 april 2017, in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 29 mei 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Afgev.-Griffier, K. De Ruyter
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland