Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Benelux DiVing Corporation

Op 14-11-2017 is Benelux DiVing Corporation te Antwerpen (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 403704496. De (hoofd)activiteit van Benelux DiVing Corporation is weg- en waterbouw.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Benelux DiVing Corporation
Plaats:
Antwerpen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
403704496
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Weg- en waterbouw
Nevencode
Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Spitsenstraat 34HAVEN 27
2030 Antwerpen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
14-11-2017
403704496
Uitspraak faillissement op 14-11-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: BENELUX DIVING CORPORATION NV, SPITSENSTRAAT 34 HAVEN 27, 2030 ANTWERPEN 3. Referentie: 20171170. Datum faillissement: 14 november 2017. Handelsactiviteit: waterbouw, met uitzondering van baggerwerken Ondernemingsnummer: 0403.704.496 Curatoren: Mr RAUTER PHILIP, PALEISSTRAAT 47, 2018 ANTWERPEN 1; Mr SCHAERLAEKENS TOM, KAPUCINESSENSTRAAT 13, 2000 ANTWERPEN 1. Voorlopige datum van staking van betaling: 14/11/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 januari 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland