Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Baby De Luxe

Op 16-11-2017 is Baby De Luxe te Hasselt (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 817573804. De (hoofd)activiteit van Baby De Luxe is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Baby De Luxe
Plaats:
Hasselt
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
817573804
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Schoonwinkelstraat 1/9
3500 Hasselt
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
16-11-2017
817573804
Uitspraak faillissement op 16-11-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: BABY DE LUXE BVBA, SCHOONWINKELSTRAAT 1/9, 3500 HASSELT. Referentie: 20170359. Datum faillissement: 16 november 2017. Handelsactiviteit: geboortelijsten, baby-artikelen Ondernemingsnummer: 0817.573.804 Curatoren: Mr VANDENREYT BERT, PAALSESTEENWEG 133, 3583 PAAL; Mr WARSON MICHAEL, PAALSESTEENWEG 133, 3583 PAAL; Mr NOE AN, PAALSESTEENWEG 133, 3580 BERINGEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 08/11/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 28 december 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland