Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Belgische Maatschappij Voor Exploitaties

Op 07-12-2017 is Belgische Maatschappij Voor Exploitaties te Etterbeek (Brussel) door de rechtbank in Leuven failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 456878908. De (hoofd)activiteit van Belgische Maatschappij Voor Exploitaties is exploitatie van en handel in onroerend goed.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Belgische Maatschappij Voor Exploitaties
Plaats:
Etterbeek
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
456878908
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van en handel in onroerend goed
Hoofdcode
Exploitatie van en handel in onroerend goed
Nevencode
Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Priester Cuypersstraat 3
1040 Etterbeek
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-12-2017
456878908
Uitspraak faillissement op 7-12-2017.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Rechtbank van koophandel Leuven. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: BELGISCHE MAATSCHAPPIJ VOOR EXPLOITATIES NV, PRIESTER CUYPERSSTRAAT 3, 1040 BRUSSEL 4. Referentie: 20170266. Datum faillissement: 7 december 2017. Handelsactiviteit: verhuur en exploitatie van onroerend goed Ondernemingsnummer: 0456.878.908 Curator: Mr DE MAESENEER DIRK, BRUSSELSESTEENWEG 62, 3000 LEUVEN. Voorlopige datum van staking van betaling: 07/12/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 januari 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland