Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement vernietigd Maxam Group

Op 06-02-2018 is Maxam Group te Anderlecht (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 541445288. De (hoofd)activiteit van Maxam Group is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Op 27-04-2018 is het faillissement van Maxam Group te Anderlecht (Brussel) door de rechtbank in Brussel ingetrokken. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Maxam Group
Plaats:
Anderlecht
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement vernietigd
Ondernemingsnr.:
541445288
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Rue De Birmingham 297A
1070 Anderlecht
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-04-2018
541445288
Faillissement ingetrokken op 27-4-2018.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Ondernemingsnummer : 0541.445.288. Naam onderneming : Maxam Group. Juridische vorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zetel : Birminghamstraat 297A, 1050 Anderlecht. Voorwerp : intrekking faillissementsvonnis. Bij vonnis dd. 27 april 2018, van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel werd het faillissementsvonnis bij verstek d.d. 6 februari 2018, van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel teniet gedaan en werd het faillissement ingetrokken. Koen DENOO, advocaat.
06-02-2018
541445288
Uitspraak faillissement op 6-2-2018.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MAXAM GROUP, BIRMINGHAMSTRAAT 297A, 1070 ANDERLECHT. Referentie: 20180095. Datum faillissement: 6 februari 2018. Handelsactiviteit: groothandel in bouwmaterialen Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0541.445.288 Curator: Mr NYSTEN STEVEN, DEFACQZSTRAAT 16, 1000 BRUSSEL 1. Voorlopige datum van staking van betaling: 06/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De afg.-griffier, K. Nevens
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland