Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vilar Technics

Op 06-02-2018 is Vilar Technics te Tongeren (Limburg) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 808564680. De (hoofd)activiteit van Vilar Technics is architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vilar Technics
Plaats:
Tongeren
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
808564680
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Nevencode
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Aniciuspark 7/5
3700 Tongeren
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
18-12-2018
808564680
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: VILAR TECHNICS BVBA Geopend op 6 februari 2018 Referentie: 20180042 Datum vonnis: 18 december 2018 Ondernemingsnummer: 0808.564.680 Vervanging van curator Mr WISSELS STIJN, op zijn verzoek, door Mr SCHEEPERS JEF, WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN; Mr NATENS ELKE, WIJNGAARDSTRAAT 6, 3700 TONGEREN. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
06-02-2018
808564680
Uitspraak faillissement op 6-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: VILAR TECHNICS BVBA, ANICIUSPARK 7/5, 3700 TONGEREN. Referentie: 20180042. Datum faillissement: 6 februari 2018. Handelsactiviteit: ingenieurs & aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters Ondernemingsnummer: 0808.564.680 Curator: Mr WISSELS STIJN, ROMEINSE KASSEI 110/2, 3700 TONGEREN. Voorlopige datum van staking van betaling: 06/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 20 maart 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland