Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Van De Wiel Gerardus

Op 27-02-2018 is Van De Wiel Gerardus door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 534433178. De (hoofd)activiteit van Van De Wiel Gerardus is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Van De Wiel Gerardus
Plaats:
Provincie:
(België)
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
534433178
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Den Heuvel 3
9999
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-02-2018
534433178
Uitspraak faillissement op 27-2-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: VAN DE WIEL GERARDUS, DEN HEUVEL 3, 5688 OIRSCHOT (NEDERLAND). Geboortedatum en -plaats: 15 april 1957 BERKEL ENSCHOT - NEDERLAND. Referentie: 20180046. Datum faillissement: 27 februari 2018. Handelsactiviteit: CAFE-RESTAURANT Handelsbenaming: DE BOURGONDISCHE BROUWERIJ EN 'T HEGSE STALLEKE Uitbatingsadres: WEELDESTRAAT 86 EN HEGGE 117, 2381 WEELDE Ondernemingsnummer: 0534.433.178 Curator: Mr CEUSTERS RONNY, GEMEENTESTRAAT 4 BUS 6, 2300 TURNHOUT. Voorlopige datum van staking van betaling: 27/02/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 10 april 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland