Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Kaewya Master

Op 03-04-2018 is Kaewya Master te Brugge (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 647844192. De (hoofd)activiteit van Kaewya Master is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Kaewya Master
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
647844192
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Catering
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Louis De Meystraat 4
8200 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-04-2018
647844192
Uitspraak faillissement op 3-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: KAEWYA MASTER NATAPUN, LOUIS DE MEYSTRAAT 4, 8200 BRUGGE. Geboortedatum en -plaats: 12 juni 1987 CHIANG MAI. Referentie: 20180076. Datum faillissement: 3 april 2018. Handelsactiviteit: RESTAURANT/HORECA Handelsbenaming: BISTRO FLAVORS Uitbatingsadres: KERKSTRAAT 21, 8340 DAMME Ondernemingsnummer: 0647.844.192 Curator: Mr BOMMEREZ ROGER, Kartuizersstraat 21, 8310 BRUGGE. Voorlopige datum van staking van betaling: 03/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 mei 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland