Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement A.A. Gevaco

Op 24-04-2018 is A.A. Gevaco door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 429559253. De (hoofd)activiteit van A.A. Gevaco is weg- en waterbouw.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
A.A. Gevaco
Plaats:
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
429559253
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Weg- en waterbouw
Nevencode
Bouw van autowegen en andere wegen
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
24-04-2018
429559253
Uitspraak faillissement op 24-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: A.A. GEVACO BVBA, POSSONSDRIES 16, 2440 GEEL. Referentie: 20180110. Datum faillissement: 24 april 2018. Handelsactiviteit: ZONDER ACTIVITEITEN Ondernemingsnummer: 0429.559.253 Curator: Mr DE FERM PATRICK, RINGLAAN 138, 2170 MERKSEM (ANTWERPEN). Voorlopige datum van staking van betaling: 24/04/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 5 juni 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.
24-04-2018
429559253
Mededeling.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout. Faillissement van: A.A. GEVACO BVBA Geopend op 24 april 2018 Referentie: 20180110 Datum vonnis: 5 juni 2018 Ondernemingsnummer: 0429.559.253 Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 24 oktober 2017 Voor eensluidend uittreksel: De Griffier, L. Peeters.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland