Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement The Cave

Op 25-04-2018 is The Cave te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 847860568. De (hoofd)activiteit van The Cave is terbeschikkingstelling van personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
The Cave
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
847860568
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Terbeschikkingstelling van personeel
Nevencode
Uitzendbureaus
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Zwijnaardsesteenweg 72
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-04-2018
847860568
Uitspraak faillissement op 25-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: THE CAVE BVBA, ZWIJNAARDSESTEENWEG 72, 9000 GENT. Referentie: 20180166. Datum faillissement: 25 april 2018. Handelsactiviteit: kleinhandel in longboards en toebehoren Handelsbenaming: THE CAVE LONGBOARDSHOP Uitbatingsadres: ZWIJNAARDSESTEENWEG 62, 9000 GENT Ondernemingsnummer: 0847.860.568 Curator: Mr CLAERHOUT NICOLAS, KONING ALBERTSTRAAT 25/1, 9900 EEKLO. Voorlopige datum van staking van betaling: 26/03/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 30 mei 2018. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland