Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement De Wase Raap

Op 07-05-2018 is De Wase Raap te Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 829694844. De (hoofd)activiteit van De Wase Raap is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
De Wase Raap
Plaats:
Sint-Niklaas
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
829694844
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Truweelstraat 18/1
9100 Sint-Niklaas
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
07-05-2018
829694844
Uitspraak faillissement op 7-5-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde De rechtbank : verklaart DE WASE RAAP BVBA, met zetel te 9100 SINT-NIKLAAS, TRUWEELSTRAAT 18, bus 1, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0829.694.844, met als voornaamste handelsactiviteit groothandel groenten en fruit, in staat van faillissement op bekentenis; bepaalt de datum van staking van betaling in overeenstemming met artikel XX.105 WER van de Faillissementswet op 07/05/2018; benoemt de heer GUIDO HENKENS, rechter in handelszaken in deze rechtbank, tot rechter- commissaris. Stelt Mr. PIETER PAUWELS, advocaat, te 9100 SINT-NIKLAAS, APOSTELSTRAAT 29, aan als curator; zegt dat de schuldeisers van de gefailleerde gehouden zijn aangifte van schuldvordering neer te leggen in het Centraal Register Solvabiliteit van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de datum van dit vonnis;(voor meer informatie https ://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/rechtbank-van-koophandel/rechtbank-van-koophandel-gent); Bepaalt de datum waarop het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit moet worden neergelegd op 22/06/2018.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland