Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement De Graeve Dennis

Op 22-10-2018 is De Graeve Dennis te Zedelgem (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 839158381. De (hoofd)activiteit van De Graeve Dennis is diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
De Graeve Dennis
Plaats:
Zedelgem
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
839158381
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Nevencode
Landschapsverzorging
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Brugsestraat 175
8210 Zedelgem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-11-2018
839158381
Uitspraak faillissement op 12-11-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende Bij vonnis, d.d. 12 november 2018 (O/18/00105) van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oostende, tweede kamer werd beslist : verklaart het verzet ontvankelijk en in volgende mate gegrond : doet het vonnis van deze rechtbank gewezen op 22.10.2018 in de zaak gekend onder A.R. Nr. O/18/00055, waarbij Dennis De Graeve met ondernemingsnummer 0839.158.381 op verzoek van het Openbaar Ministerie in staat van faillissement werd verklaard, teniet in al zijn beschikkingen;- opnieuw rechtdoend, wijs de vordering van het Openbaar Ministerie af gelet op de nietige dagvaarding.
22-10-2018
839158381
Uitspraak faillissement op 22-10-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende RegSol Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: DE GRAEVE DENNIS, BRUGSESTRAAT 175, 8210 ZEDELGEM, geboren op 14/09/1989 in BRUGGE. Handelsactiviteit: LANDSCHAPSVERZORGING Ondernemingsnummer: 0839.158.381 Referentie: 20180136. Datum faillissement: 22 oktober 2018. Rechter Commissaris: LUC DE VLEMINCK. Curator: FRANCIS VOLCKAERT, ELISABETHLAAN 25 BUS 1, 8400 OOSTENDE- francis.volckaert@volckaert-advocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 22/10/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 24 december 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VOLCKAERT FRANCIS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland