Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Yakona

Op 18-12-2013 is Yakona te Oudenburg (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Brugge failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 477993333. De (hoofd)activiteit van Yakona is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Yakona
Plaats:
Oudenburg
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
477993333
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Verhelststraat 12
8460 Oudenburg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
18-12-2013
477993333
Uitspraak faillissement op 18.12.2013.
 
Rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende Bij vonnis van de derde kamer van de rechtbank van koophandel te Brugge, afdeling Oostende, werd op 18.12.2013, op bekentenis het faillissement uitgesproken van YAKONA BVBA, met zetel en handelsuitbating gevestigd te 8460 Oudenburg, Verhelststraat 12, hebbende als handelsactiviteit : overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens, goederenvervoer over de weg, m.u.v. Verhuisbedrijven, truckwash, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0477.993.333. De datum van staking van betaling is vastgesteld op 18/12/2013. Tot curatoren werden aangesteld : Mr. ROLAND PINTELON, advocaat, te 8400 OOSTENDE, ARCHIMEDESSTRAAT 7, Mr. BART BRONDERS, advocaat, te 8400 OOSTENDE, ARCHIMEDESSTRAAT 7. De aangiften van schuldvordering dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te 8400 Oostende, Canadaplein, vóór 18/01/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter Fail. W. Het eerste proces-verbaal van verificatie der schuldvorderingen zal dienen neergelegd te worden op de griffie van de rechtbank uiterlijk op 28/01/2014. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) H. Crombez.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1826300-47
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 35014
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-08-2002
Onderneming onderworpen aan BTW
09-08-2002
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
06-02-2008
Datum inschrijvings
20-02-2008
Datum schrapping
03-03-2008
Datum aanvraag
20-12-2013
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland