Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Structo+

Op 21-10-2016 is aan Structo+ te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 541452020. De (hoofd)activiteit van Structo+ is vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Structo+
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
541452020
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
Nevencode
Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Steenkaai 107
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
02-01-2017
541452020
Uitspraak faillissement op 2-1-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: STRUCTO+ NV, STEENKAAI 107, 8000 BRUGGE. Referentie: 20170001. Datum faillissement: 2 januari 2017. Handelsactiviteit: BETON Handelsbenaming: STRUCTO+ Uitbatingsadres: STEENKAAI 107, 8000 BRUGGE Ondernemingsnummer: 0541.452.020 Curator: Mr VROMBAUT ALEX, GERARD DAVIDSTRAAT 46 BUS 1, 8000 BRUGGE. Voorlopige datum van staking van betaling: 02/01/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, Kazernevest 3, 8000 Brugge. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 13 februari 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. GEERS
21-10-2016
541452020
Opschorting toegekend tot 20/01/2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 21/10/2016, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op een overdracht onder gerechtelijk gezag aan één of meerdere derden in overeenstemming met artikel 59, tot 70 WCO geopend ten behoeve van STRUCTO+ NV, met maatschappelijke zetel te 8000 BRUGGE, Steenkaai 107, met ondernemingsnummer 0541.452.020. De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 21/10/2016, om te eindigen op 20/01/2017, om 23 u. 59 m. Mevrouw Marleen Hoste, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009, betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be). Meester Alex Vrombaut, advocaat te 8000 Brugge, Gerard Davidstraat 46, bus 1, werd aangesteld als gerechtsmandataris zoals bedoeld in artikel 60 WCO. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland