Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement All In One

Op 16-08-2017 is aan All In One te Beringen (Limburg) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 898128344. De (hoofd)activiteit van All In One is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
All In One
Plaats:
Beringen
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
898128344
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Slopen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Koerselsesteenweg 33
3580 Beringen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
02-11-2017
898128344
Uitspraak faillissement op 2-11-2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: ALL IN ONE BVBA, KOERSELSESTEENWEG 33, 3580 BERINGEN. Referentie: 20170346. Datum faillissement: 2 november 2017. Handelsactiviteit: bouw Ondernemingsnummer: 0898.128.344 Curator: Mr SPAAS MICHEL, SEPULKRIJNENLAAN 75, 3500 HASSELT. Voorlopige datum van staking van betaling: 31/10/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 14 december 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Ilse MANSHOVEN
16-08-2017
898128344
Opschorting toegekend tot 17 november 2017.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen De vakantiekamer van de rechtbank van koophandel ANTWERPEN, afdeling HASSELT, heeft op 16/08/2017 een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. R/17/00029 waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van ALL IN ONE BVBA, met maatschappelijke zetel te 3580 BERINGEN, KOERSELSESTEENWEG 33, RPR (HASSELT) : 0898.128.344. Het vonnis kent een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode eindigend op 17 november 2017 met het oog op een overdracht onder gerechtelijk gezag. Als gerechtsmandataris treedt op : Meester Xavier Gielen, advocaat te 3500 Hasselt, Van Dijcklaan 15, tel. 011-25 40 44) De griffier, (get.) C. SCHOELS
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland