Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Gerechtelijke reorganisatie gesloten Midel Design

Op 14-11-2017 is aan Midel Design te Merelbeke (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 425185642. De (hoofd)activiteit van Midel Design is vervaardiging van meubelen.
Op 17-04-2018 is het reorganisatieplan gehomologeerd door de rechtbank en is de gerechtelijke reorganisatie gesloten. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie
Naam:
Midel Design
Plaats:
Merelbeke
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Gerechtelijke reorganisatie gesloten
Ondernemingsnr.:
425185642
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van meubelen
Nevencode
Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Nijverheidsweg 15
9820 Merelbeke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-04-2018
425185642
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 17-4-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, zitting derde kamer d.d. 17 april 2018, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van MIDEL DESIGN NV, met zetel te 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 15, met ondernemingsnummer 0425.185.642, het reorganisatieplan neergelegd ter griffie op 16 maart 2018, gehomologeerd. Beveelt de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) A. BRUYNOOGHE.
27-02-2018
425185642
Opschorting verlengd tot 10 april 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, derde kamer, d.d. 27 februari 2018, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van MIDEL DESIGN NV, met zetel te 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 15, met ondernemingsnummer 0425.185.642, een verlenging van de duur van opschorting verleend van 7 weken, namelijk tot en met 17april 2018. Bepaalt dat gestemd zal worden over het reorganisatieplan op de zitting van de derde kamer van dinsdag 10 april 2018, om 14 uur, in zittingszaal 2.6 van het gerechtsgebouw te9000 Gent, Opgeëistenlaan 401E. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) A. Bruynooghe.
14-11-2017
425185642
Opschorting toegekend tot 28 februari 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, zitting derde kamer, d.d. 14 november 2017, werd de procedure gerechtelijke reorganisatie van NV MIDEL DESIGN, met zetel te 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 15, met ondernemingsnummer 0425.185.642, met voornaamste handelsactiviteit ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van maatmeubilair, met als doelstelling het bekomen van een collectief akkoord, open verklaard en de duur van opschorting bepaald tot en met 28 februari 2018. Bepaalt dat gestemd zal worden over het reorganisatieplan op de zitting van de derde kamer van dinsdag 20 februari 2018, om 14 uur, in zittingszaal 2.6 van het gerechtsgebouw te 9000 Gent, Opgeëistenlaan 401E. Bevestigt de aanwijzing van de heer Frank Louwers, rechter in handelszaken, in zijn hoedanigheid van gedelegeerd rechter (e-mailadres : frank.louwers@louwers.be). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) M. Geldof.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland