Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Ludovic

Op 15-12-2017 is aan Ludovic te Zedelgem (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 651748839. De (hoofd)activiteit van Ludovic is architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.

Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Ludovic
Plaats:
Zedelgem
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
651748839
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
Nevencode
Interieurarchitecten
Vestigingen / adressen
Soort
Adres
Vestigingsadres:
Torhoutsesteenweg 80B
8210 Zedelgem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
15-12-2017
651748839
Opschorting toegekend tot 16/03/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 15/12/2017, verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van het akkoord van de schuldeisers over een reorganisatieplan in overeenstemming met artikel 44 tot 58 WCO geopend ten behoeve van Comm.v. Ludovic, met maatschappelijke zetel te 8210 ZEDELGEM, Torhoutsesteenweg 80B, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0651.748.839 De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 15/12/2017 om te eindigen op 16/03/2018, om 23 u. 59 m. De terechtzitting waarop zal overgegaan worden tot de stemming over het reorganisatieplan en waarop zal geoordeeld worden over de homologatie werd bepaald op vrijdag 09/03/2018, om 9 uur, van de derde kamer van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting houdend in de zaal N (eerste verdieping) van het gerechtsgebouw, te 8000 Brugge, Kazernevest 3. De heer Peter Van Renterghem, rechter in handelszaken in deze rechtbank, werd verder gelast als gedelegeerd rechter met de taken zoals bepaald in de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen.(WCO.Brugge.koophandel@just.fgov.be) Voor eensluidend verklaard uittreksel : de ariffier, (get.) C. GEERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland