Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Electrawinds Se

Op 16-02-2018 is aan Electrawinds Se te Oostende (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 671966510. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Electrawinds Se
Plaats:
Oostende
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
671966510
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Fortstraat 27
8400 Oostende
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
03-08-2018
671966510
Uitspraak faillissement op 3-8-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende RegSol Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oostende. Opening van het faillissement van: ELECTRAWINDS SE FORTSTRAAT 27, 8400 OOSTENDE. Handelsactiviteit: HOLDINGVENNOOTSCHAP Ondernemingsnummer: 0671.966.510 Referentie: 20180098. Datum faillissement: 3 augustus 2018. Rechter Commissaris: JAN VERCRUYSSE. Curators: HUGO DEKEYZER, Torhoutsesteenweg 266, 8210 ZEDELGEM- info@dekeyzeradvocaten.be;ALAIN HINDERYCKX, KORTRIJKSESTEENWEG 567, 9000 GENT- alain.hinderyckx@lexcom.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 03/08/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 13 september 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: DEKEYZER HUGO.
16-02-2018
671966510
Opschorting toegekend tot 22 juni 2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, zitting derde kamer, d.d. 16.02.2018, werd de procedure gerechtelijk reorganisatie van ELECTRAWINDS SE, met maatschappelijk zetel te 8400 OOSTENDE, Fortstraat 27, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0671.966.510, met voornaamste handelsactiviteit Holdingvennootschap , met als doelstelling de overdracht onder gerechtelijke gezag aan één of meerdere derden in overeenstemming met artikel 59 tot 70 WCO, open verklaard en de duur van opschorting bepaald tot en met 22 juni 2018. Werden Mr. Alain HINDERYCKX, advocaat, met kantoor te 9000 GENT, Kortrijksesteenweg 567, en de heer Bart VAN COILE, accountant, met kantoor te 9031 DRONGEN, Boelenaar 1, aangesteld als gerechtsmandatarissen. Bevestigt de aanwijzing van de heer Patrick Coulier (e-mailadres : codel@me.com), aangesteld bij beschikking van de voorzitter, d.d. 26.01.2018, als gedelegeerd rechter. Voor eensluidend uittreksel : A. HINDERYCKX en B. VAN COILE, gerechtsmandatarissen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland