Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Aquazoozle

Op 27-04-2018 is aan Aquazoozle te Malle (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 896096589. De (hoofd)activiteit van Aquazoozle is diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Aquazoozle
Plaats:
Malle
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
896096589
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
Hoofdcode
Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging
Nevencode
Algemene reiniging van gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Delften 23UNIT 704
2390 Malle
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Antwerpseweg 7/1
2340 Beerse
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-10-2018
896096589
Uitspraak faillissement op 25-10-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen RegSol Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Opening van het faillissement van: AQUAZOOZLE BVBA ANTWERPSEWEG 7, 2340 BEERSE. Handelsactiviteit: algemene reiniging van gebouwen Ondernemingsnummer: 0896.096.589 Referentie: 20180981. Datum faillissement: 25 oktober 2018. Rechter Commissaris: DOMINIQUE RUBERECHT. Curator: MARC KIPS, PALEISSTRAAT 24, 2018 ANTWERPEN 1- marc.kips@cgkadvocaten.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 25/10/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 december 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: KIPS MARC.
27-04-2018
896096589
Opschorting toegekend tot 17 juli 2018.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de 22e kamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 27 april 2018, werd de opschorting met het oog op een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord toegekend voor een periode eindigend op17 juli 2018 aan : AQUAZOOZLE BVBA, DELFTEN 23, UNIT 704, 2390 MALLE, ondernemingsnummer 0896.096.589. Gedelegeerd rechter : SNYERS, PETER. Email : pim@snyers.net Het reorganisatieplan dient neergelegd te worden ter griffie uiterlijk op 12 juni 2018. De terechtzitting over de stemming en de homologatie van dit reorganisatieplan werd bepaald op 10 juli 2018, om 11 uur voor de vakantiekamer van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20/7, 2000 Antwerpen, 3e verdieping, zaal Cl. De griffier, (get.) N. NAELAERTS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland