Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Toename van faillissementen legt transportsector lam

Door:
FaillissementsDossier.nl
  |  17 mei 2023
De transportsector heeft in 2022 te maken gehad met een zwaar jaar, gekenmerkt door een recordaantal faillissementen. Helaas verslechtert de situatie alleen maar verder. Hoge loonkosten, dure diesel, volle magazijnen en terughoudende consumenten zorgen ervoor dat steeds meer vrachtwagens van de weg verdwijnen. Dit is echter slechts de stilte voor de storm.

Uitdagingen voor transportbedrijven in 2022

In 2022 werden transportbedrijven geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen, die hebben geleid tot een recordaantal faillissementen. Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan deze problemen, zoals hoge loonkosten, stijgende brandstofprijzen en een afnemende vraag van consumenten.

Hoge loonkosten en dalende winstgevendheid

De gestegen loonkosten hebben een aanzienlijke impact op de winstgevendheid van transportbedrijven. Tot wel 70 procent van de kosten van een transportbedrijf bestaat uit lonen. Met de automatische loonindexeringen stijgen deze kosten verder, waardoor de winstmarges onder druk komen te staan. Dit heeft directe gevolgen voor de financiële situatie van transportbedrijven en draagt bij aan het toenemende aantal faillissementen.

Stijgende brandstofprijzen en kostenexplosie

Een andere belangrijke factor die de transportsector treft, is de stijging van de brandstofprijzen. Brandstofkosten maken ongeveer 20 procent uit van het totale kostenplaatje van een transportbedrijf. De prijsstijgingen van diesel hebben geleid tot een aanzienlijke kostenexplosie. Dit heeft grote gevolgen voor de financiële stabiliteit van transportbedrijven, vooral omdat brandstof een essentiële behoefte is in de transportsector.

Dalende vraag en volle magazijnen

Naast de kostenproblemen kampt de transportsector met een afnemende vraag van consumenten. De economie heeft sinds eind 2022 te maken met moeilijke tijden, waarbij de vraag kleiner is dan het aanbod. Dit leidt tot druk op de prijzen en maakt het voor sommige spelers in de sector moeilijk om het hoofd boven water te houden. Bovendien hebben problemen in de aanvoerketen en schaarste aan bepaalde goederen geleid tot overvolle magazijnen, wat de situatie verder bemoeilijkt.

Impact van faillissementen op de sector

Het aantal faillissementen in de transportsector heeft niet alleen gevolgen voor de betrokken bedrijven, maar ook voor de werkgelegenheid. In 2023 zijn tot nu toe al bijna anderhalve keer zoveel mensen hun baan verloren als gevolg van faillissementen in vergelijking met de periode voor de pandemie. De transport- en logistieksector heeft te maken met een aanzienlijk verlies van banen. Tussen 2015 en 2019 gingen gemiddeld 1.300 banen verloren als gevolg van faillissementen, maar dit jaar zou het recordjaar van 2020 kunnen overtreffen, toen meer dan 2.600 mensen in de transportsector hun baan verloren.

De faillissementen en verlies van banen in de transportsector hebben ook een bredere impact op de economie. De transportsector fungeert als een indicator voor de algehele economische situatie. De economie heeft het sinds eind 2022 moeilijk gehad, en de transportsector heeft dit duidelijk gevoeld. De vraag is kleiner dan het aanbod, wat resulteert in druk op de prijzen en een toename van de concurrentie. Sommige transportbedrijven kunnen deze uitdagingen niet het hoofd bieden en gaan over de kop.

Uitdagingen voor kleine transportbedrijven

Vooral kleine transportbedrijven worden hard getroffen door de faillissementsgolf. Meer dan de helft van de faillissementen treft bedrijven met minder dan zes vrachtwagens. Kleine bedrijven hebben vaak minder prijszettingsmacht en kunnen moeilijk concurreren met grotere spelers in de sector. Ze zijn afhankelijk van onderaanneming voor grotere bedrijven en worden als eerste getroffen wanneer het minder goed gaat in de sector.

Een van de redenen waarom kleine bedrijven het moeilijk hebben, is het gebrek aan prijszettingsmacht. Grote spelers kunnen hun prijzen verhogen en hebben meer flexibiliteit in het onderhandelen van contracten. Kleine bedrijven missen deze mogelijkheden en zijn daardoor kwetsbaarder voor financiële problemen en faillissementen.

Toekomstperspectieven en uitdagingen

De vooruitzichten voor de transportsector op korte termijn zijn somber. De tweede helft van het jaar is historisch gezien vaak slechter dan de eerste helft. Het psychologische effect van de hoge prijzen bij consumenten kan echter geleidelijk afnemen en mogelijk een positieve invloed hebben op de vraag.

Op de iets langere termijn ziet de sector zich geconfronteerd met nieuwe uitdagingen, zoals de aanstaande elektrificatie. Dit kan leiden tot een consolidatiegolf in de sector, waarbij kleinere bedrijven worden overgenomen door grotere bedrijven met meer financiële middelen. De kosten voor transport zullen waarschijnlijk stijgen, wat ook de consument zal voelen.

Meer faillissement nieuws
Nieuwe faillissementen van 8 december 2023 Van de redactie | vrijdag 8 december 2023
Nieuwe faillissementen van 6 december 2023 Van de redactie | woensdag 6 december 2023
Nieuwe faillissementen van 5 december 2023 Van de redactie | dinsdag 5 december 2023
Nieuwe faillissementen van 4 december 2023 Van de redactie | maandag 4 december 2023
Nieuwe faillissementen van 1 december 2023 Van de redactie | vrijdag 1 december 2023
Nieuwe faillissementen van 30 november 2023 Van de redactie | donderdag 30 november 2023

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland