Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement B.I.C. Systems

Op 04-09-2014 is B.I.C. Systems te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 455036403. De (hoofd)activiteit van B.I.C. Systems is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
B.I.C. Systems
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
455036403
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bijenstraat 30
9051 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-10-2022
455036403
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Faillissement van: B.I.C.SYSTEMS NV Geopend op 4 september 2014 Referentie: 20140304 Datum vonnis: 27 oktober 2022 Ondernemingsnummer: 0455.036.403 Ambtshalve ontslag van bijkomende curator Mr VAN ASCH VERONIQUE. Voor eensluidend uittreksel: ANN VRIENDT - GRIFFIER
21-09-2022
455036403
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Faillissement van: B.I.C.SYSTEMS NV Geopend op 4 september 2014 Referentie: 20140304 Datum vonnis: 21 september 2022 Ondernemingsnummer: 0455.036.403 Aanstelling van een bijkomende curator Mr GOOSSENS BENNY, TOLPOORTSTRAAT 145, 9800 DEINZE. Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
04-09-2014
455036403
Uitspraak faillissement op 04/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, d.d. 04/09/2014, OP BEKENTENIS, tiende kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake B.I.C.SYSTEMS NV, projecten in afvalinstallaties, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9051 SINT-DENIJS-WESTREM, BIJENSTRAAT 30, hebbende als ondernemingsnummer 0455.036.403. Rechter-commissaris : de heer D'HAEZE, STEFAAN. Datum staking der betalingen : 18/08/2014. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 02/10/2014. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 16/10/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Mr. VAN ASCH, VERONIQUE, advocaat, kantoorhoudende te 9000 GENT, SUZANNE LILARSTRAAT 91, BUS 201. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) S. Stevens.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1653233-07
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44021
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-05-1995
Onderneming onderworpen aan BTW
10-05-1995
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
22-05-1995
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
22-05-1995
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
28-03-2007
Datum aanvraag
08-09-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland