Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement beëindigd Silvi

Op 23-05-2014 is Silvi te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 848923808. De (hoofd)activiteit van Silvi is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Silvi
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
848923808
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Doornzelestraat 34/201
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
23-05-2023
848923808
Faillissement beëindigd.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Summiere afsluiting faillissement van: SILVI VOF Geopend op 23 mei 2014 Referentie: 20140205 Datum vonnis: 23 mei 2023 Ondernemingsnummer: 0848.923.808 Aangeduide vereffenaar(s): MINKOVA SILVIYA YANKOVA, DOORNZELESTRAAT 34/201, 9000 GENT. Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
23-05-2014
848923808
Uitspraak faillissement op 23/05/2014.
 
Rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, d.d. 23/05/2014, BIJ DAGVAARDING, eerste kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake SILVI VOF, detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 GENT, DOORNZELESTRAAT 34, bus 201, hebbende als ondernemingsnummer 0848.923.808. Rechter-commissaris : mevrouw BAERTSOEN, KAAT. Datum staking der betalingen : 23/05/2014. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 20/06/2014. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 04/09/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Mr. GESQUIERE, MATTHIAS, advocaat, kantoorhoudende te 9000 GENT, RIJSENBERGSTRAAT 148. Voor eensluidend uittreksel : de ere-hoofdgriffier, (get.) R. Van de Wynkele.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1885737-22
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44021
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-10-2012
Onderneming onderworpen aan BTW
11-10-2012
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
22-01-2013
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
22-01-2013
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
25-01-2013
Datum aanvraag
27-05-2014
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland