Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Mc Recycling

Op 22-08-2017 is Mc Recycling te Forest (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 847883433. De (hoofd)activiteit van Mc Recycling is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Mc Recycling
Plaats:
Forest
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
847883433
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in antiquiteiten in winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Av W. Ceuppens 116-118
1190 Forest
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
22-08-2017
847883433
Uitspraak faillissement op 22-8-2017.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: MC RECYCLING BVBA, WIELEMANS CEUPPENSLAAN 116, 1190 VORST. Referentie: 20170493. Datum faillissement: 22 augustus 2017. Handelsactiviteit: GROOTHANDEL IN METALEN Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0847.883.433 Curator: Mr VERSCHUREN Gerry, GUSTAAF GILSONSTRAAT 11, 1090 BRUSSEL 9. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 september 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De griffier, C. Gowie
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland