Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Opschorting Mattheus Ann

Op 25-05-2018 is aan Mattheus Ann te Brugge (West-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 761288167. De (hoofd)activiteit van Mattheus Ann is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de opschorting
Naam:
Mattheus Ann
Plaats:
Brugge
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Opschorting
Ondernemingsnr.:
761288167
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Zonnekemeers 3201
8000 Brugge
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-05-2018
761288167
Opschorting toegekend tot 14/09/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge. Opening van de gerechtelijke reorganisatie van: MATTHEUS ANN, KORTRIJKSESTRAAT 469, 8020 OOSTKAMP, geboren op 06/11/1971 in TORHOUT. Ondernemingsnummer: 0761.288.167 Datum uitspraak: 25/05/2018 Referentie: 20180022 Onderwerp van de procedure: gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord Gedelegeerd rechter: DONALD DUTHIEUW - met emailadres: Donald.Duthieuw@telenet.be. Einddatum van de opschorting: 14/09/2018. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, T. NEELS.
25-05-2018
761288167
Opschorting toegekend tot 14/09/2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge Bij vonnis van 25/05/2018 verklaarde de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Brugge, derde kamer, de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op het verkrijgen van een minnelijk akkoord met de schuldeisers in overeenstemming met artikel XX.64 WER geopend ten behoeve van Mattheus, Ann, geboren te Torhout op 06/11/1971, wonende te 8020 OOSTKAMP, Kortrijksestraat 469, met als ondernemingsnummer 0761.288.167, met als voornaamste activiteit : restaurant, onder de handelsbenaming Fonduehuisje . De duur van de in artikel 16 WCO bedoelde opschorting werd bepaald op een periode ingaand op 25/05/2018 om te eindigen op 14/09/2018. De datum om een tegensprekelijk verzoekschrift om homologatie en de uitvoerbaarheid van het gevoegde akkoord te vorderen, onverminderd het recht om gematigde termijnen te vorderen wordt bepaald op uiterlijk 24/08/2018. De gedelegeerd recher aangesteld in dit dossier is de heer Donald Duthieuw. Voor eensluidend verklaard uittreksel : de griffier, (get.) C. GEERS.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland