Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Car Plaza Bvba

Op 23-09-2014 is Car Plaza Bvba te Liege (Luik) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Wim Roefs. Het ondernemingsnummer is 837175623. De (hoofd)activiteit van Car Plaza Bvba is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Car Plaza Bvba
Plaats:
Liege
Provincie:
Luik
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
837175623
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
VAN HOECK, FRANCIS
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Avenue De Jupille 19
4020 Liege
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
23-09-2014
837175623
Uitspraak faillissement op 23 september 2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : CAR PLAZA BVBA, AVENUE DE JUPILLE 19, 4020 LIEGE2. Referentie : 20140264. Datum faillissement : 23 september 2014. Handelsactiviteit : AUTOHANDEL. Ondernemingsnummer : 0837.175.623 Curatoren : Mr ROEFS WIM, BISSCHOPSLAAN 31, 2340 BEERSE; Mr NYSMANS WIM, BISSCHOPSLAAN 31, 2340 BEERSE. Voorlopige datum van staking van betaling : 23/09/2014 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Turnhout, de Merodelei 11-13, 2300 Turnhout. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 4 november 2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, L. Verstraelen.
23-09-2014
837175623
Uitspraak faillissement op 23/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout Bij vonnis van de TWEEDE KAMER van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout, d.d. 23/09/2014, werd CAR PLAZA BVBA, gevestigd te AVENUE DE JUPILLE 19, 4020 LIEGE 2, met ondernemingsnummer : 0837.175.623, activiteit : AUTOHANDEL, failliet verklaard op dagvaarding. Rechter-commissaris : VAN HOECK, FRANCIS. Curatoren : Mr. ROEFS, WIM, advocaat, te 2340 BEERSE, BISSCHOPSLAAN 31; Mr. NYSMANS, WIM, advocaat, te 2340 BEERSE, BISSCHOPSLAAN 31. Tijdstip van ophouding van betaling : 23/09/2014. Indiening schuldvorderingen voor 21/10/2014. Neerlegging eerste P.V. nazicht schuldvorderingen op 04/11/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en art. 72ter Fail.W.). De griffier, (get.) L. Verstraelen.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1387422-03
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 62063
Stamnummer 1387422-03
Taalkeuze Frans
Gemeentecode 62063
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
23-06-2011
Handelsonderneming
01-07-2011
Onderneming onderworpen aan BTW
28-11-2012
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
28-11-2012
Datum inschrijvings
20-08-2013
Datum aanvraag
24-09-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Wim Roefs
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland