Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Wetenschappelijke Boekhandel J.Story-Scientia

Op 14-10-2014 is Wetenschappelijke Boekhandel J.Story-Scientia te Gent (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Als curator is aangesteld Van Eeghem Serge. Het ondernemingsnummer is 447814752. De (hoofd)activiteit van Wetenschappelijke Boekhandel J.Story-Scientia is uitgeverijen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Wetenschappelijke Boekhandel J.Story-Scientia
Plaats:
Gent
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
447814752
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
de heer VAN DEN DORPE, MARC
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Informatie en communicatie
Hoofdcode
Uitgeverijen
Nevencode
Uitgeverijen van boeken
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Prudens Van Duyseplein 8
9000 Gent
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
14-10-2014
447814752
Uitspraak faillissement op 14/10/2014.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, d.d. 14/10/2014, OP BEKENTENIS, tweede kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake WETENSCHAPPELIJKE BOEKHANDEL J. STORY - SCIENTIA NV, uitgeverij van boeken, detailhandel en groothandel in boeken, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 GENT, PRUDENS VAN DUYSEPLEIN 8, met handelsuitbating te 9000 Gent, Karel Van Hulthemstraat 45 en handelsnaam 'Story-Scientia', hebbende als ondernemingsnummer 0447.814.752. Rechter-commissaris : de heer VAN DEN DORPE, MARC. Datum staking der betalingen : 13/10/2014. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, Opgeëistenlaan 401E, 9000 Gent, vóór 11/11/2014. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 27/11/2014. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Mr. VAN EEGHEM, SERGE, advocaat, kantoorhoudende te 9000 GENT, ZUIDSTATIONSTRAAT 34-36. Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) S. Stevens.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 894321-56
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44021
01-06-1982
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-06-1982
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
30-06-1982
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
17-09-1992
Handelsonderneming
01-02-1993
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
15-10-2014
Datum schrapping
23-10-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Eeghem Serge
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland