Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Koninklijke Voetbalvereniging Oostende

Op 04-06-2024 is Koninklijke Voetbalvereniging Oostende te Oostende (West-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 895938619. De (hoofd)activiteit van Koninklijke Voetbalvereniging Oostende is eet- en drinkgelegenheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Koninklijke Voetbalvereniging Oostende
Plaats:
Oostende
Provincie:
West-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
895938619
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
Hoofdcode
Eet- en drinkgelegenheden
Nevencode
Eetgelegenheden met beperkte bediening
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Leopold Van Tyghemlaan 62
8400 Oostende
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
04-06-2024
895938619
Uitspraak faillissement op 4-6-2024.
 

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Brugge.
Opening van het faillissement van: KONINKLIJKE VOETBALVERENIGING OOSTENDE NV LEOPOLD VAN TYGHEMLAAN 62, 8400 OOSTENDE.
Handelsactiviteit: ACTIVITEITEN VAN VOETBALCLUBS, PROMOTIE EN ORGANISATIE VAN SPORTEVENEMENTEN, ALS ZELFSTANDIGE ACTIVITEIT OF VOOR
Handelsbenaming: REKENING VAN DERDEN, ONDERSTEUNENDE DIENSTEN I.V.M. DE SPORTBEOEFENING
Ondernemingsnummer: 0895.938.619
Referentie: 20240130.
Datum faillissement: 4 juni 2024.
Rechter Commissaris: HEIDI DIET.
Curator: PATRICK CONTENT, JOZEF II-STRAAT 18, 8400 OOSTENDE- content@advocatenkantoorcontent.be.
Voorlopige datum van staking van betaling: 04/06/2024
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 16 juli 2024.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: CONTENT PATRICK.


Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland