Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Vanderplancke Johan

Op 07-04-1977 is Vanderplancke Johan te Drongen (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 739470986. De (hoofd)activiteit van Vanderplancke Johan is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Vanderplancke Johan
Plaats:
Drongen
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
739470986
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Beekstraat 179
9031 Drongen
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-02-2021
739470986
Rechter commissaris vervangen op 11-2-2021.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, 2e kamer, d.d. 11 februari 2021, werd de heer Rik Delmulle vervangen als rechter-commissaris in het faillissement A/15/00250 N F 2112 de heer JOHAN VANDERPLANCKE met ondernemingsnummer 0739.470.986 Vervangend rechter-commissaris : de heer Frank Wielfaert Voor eensluidend verklaard uittreksel : Cindy TEMMERMAN, griffier.
07-04-1977
739470986
Uitspraak faillissement op 7 april 1977.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Opening van het faillissement, andere, van : VANDERPLANCKE JOHAN, BEEKSTRAAT 179, 9031 DRONGEN, geboortedatum : 7 april 1977. Referentie : 2112. Datum faillissement : 19 maart 2015. Handelsactiviteit : vervaardigen van ander schrijnwerk. Handelsbenaming : VANDERPLANCKE JOHAN. Uitbatingsadres : STEENBERG 8, 9660 BRAKEL. Ondernemingsnummer : 0739.470.986 Curator : Mr VAN ROYEN ILSE, BOEKELSTRAAT 61, 9660 BRAKEL. Voorlopige datum van staking van betaling : 19/03/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 5 mei 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : M. Fostier, griffier.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1893316-80
Taalkeuze Nederlands
01-10-2013
Datum inschrijvings
03-10-2013
Datum aanvraag
19-05-2014
Datum schrapping
20-03-2015
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland