Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement One Stone

Op 02-06-2015 is One Stone te Alsemberg (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 809193004. De (hoofd)activiteit van One Stone is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
One Stone
Plaats:
Alsemberg
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
809193004
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in vloer- en wandtegels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Fabriekstraat 17
1652 Alsemberg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
02-06-2015
809193004
Uitspraak faillissement op 2 juni 2015.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : ONE STONE, FABRIEKSTRAAT 19, 1652 ALSEMBERG. Referentie : 20150319. Datum faillissement : 2 juni 2015. Handelsactiviteit : INVOEREN VAN GRANIETSTENEN Handelsbenaming : BVBA Ondernemingsnummer : 0809.193.004 Curator : Mr LAGROU SYLVIA, JOZEF VAN ELEWIJCKSTRAAT 86/6, 1853 STROMBEEK-BEVER. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 8 juli 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland