Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Gs Bouwteam

Op 20-10-2015 is Gs Bouwteam te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 834945415. De (hoofd)activiteit van Gs Bouwteam is houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Gs Bouwteam
Plaats:
Kruishoutem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
834945415
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
Nevencode
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bunderstraat 37
9770 Kruishoutem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
20-10-2015
834945415
Uitspraak faillissement op 20 oktober 2015.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van : GS BOUWTEAM BVBA, BUNDERSTRAAT(KRU) 37, 9770 KRUISHOUTEM. Referentie : 2163. Datum faillissement : 20 oktober 2015. Handelsactiviteit : algemene bouw van residentiele gebouwen e.a Handelsbenaming : GS BOUWTEAM Uitbatingsadres : BUNDERSTRAAT (KRU) 37, 9770 KRUISHOUTEM Ondernemingsnummer : 0834.945.415 Curator : Mr LAMPENS PETER, MARTIJN VAN TORHOUTSTRAAT 112, 9700 OUDENAARDE. Voorlopige datum van staking van betaling : 19/10/2015 Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen : 8 december 2015. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel : M.Fostier, griffier
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1865898-78
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 45017
01-05-2011
Datum inschrijvings
02-05-2011
Datum aanvraag
21-10-2015
Datum schrapping
22-10-2015
Datu bijwerking
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland