Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Financieel En Fiskaal Adviesburo

Op 27-09-2016 is Financieel En Fiskaal Adviesburo te Koekelberg (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 445980660. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Financieel En Fiskaal Adviesburo
Plaats:
Koekelberg
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
445980660
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Francois Sebrechtsln 54/8
1081 Koekelberg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-09-2016
445980660
Uitspraak faillissement op 27 september 2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: FINANCIEEL EN FISKAAL ADVIESBURO BVBA, FRANCOIS SEBRECHTSLAAN 54/8, 1081 KOEKELBERG. Referentie: 20160481. Datum faillissement: 27 september 2016. Handelsactiviteit: adviesbureau Handelsbenaming: BVBA Ondernemingsnummer: 0445.980.660 Curator: Mr VAN BUGGENHOUT CHRISTIAN, LOUIZALAAN 106, 1050 BRUSSEL 5. Voorlopige datum van staking van betaling: 27/03/2016 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 2 november 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland