Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Gulal Meubles

Op 25-10-2016 is Gulal Meubles te Koekelberg (Brussel) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 428812848. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Gulal Meubles
Plaats:
Koekelberg
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
428812848
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Houzeau De Lehaiestr 62
1081 Koekelberg
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
25-10-2016
428812848
Uitspraak faillissement op 25-10-2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: GULAL MEUBLES CVBA, HOUZEAU DE LEHAIESTRAAT 62, 1081 KOEKELBERG. Referentie: 20160546. Datum faillissement: 25 oktober 2016. Handelsactiviteit: MEUBELS Handelsbenaming: CVBA Ondernemingsnummer: 0428.812.848 Curator: Mr MOMBAERS BRANDAAN, BRUGMANNLAAN 12A BUS 15, 1060 BRUSSEL 6. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 30 november 2016. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland