Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Keshe Power Cell Technology

Op 29-11-2016 is Keshe Power Cell Technology te Hoeilaart (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Brussel failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 819458077. De (hoofd)activiteit van Keshe Power Cell Technology is productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Keshe Power Cell Technology
Plaats:
Hoeilaart
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
819458077
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
Hoofdcode
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
Nevencode
Productie van elektriciteit
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
J. B. Charlierlaan 98
1560 Hoeilaart
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
29-11-2016
819458077
Uitspraak faillissement op 29-11-2016.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: KESHE POWER CELL TECHNOLOGY BVBA, J. B. CHARLIERLAAN 98, 1560 HOEILAART. Referentie: 20160625. Datum faillissement: 29 november 2016. Handelsactiviteit: postorderbedrijf Ondernemingsnummer: 0819.458.077 Curator: Mr DE CHAFFOY J.M. JEAN-MARIE, KUNSTLAAN 24 BUS 9A, 1000 BRUSSEL 1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Waterloolaan 70, 1000 Brussel. Datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen: 4 januari 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland