Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dsh Parts &Amp; Revisie

Op 30-06-2017 is Dsh Parts &Amp; Revisie te Huy (Luik) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 822362535. De (hoofd)activiteit van Dsh Parts &Amp; Revisie is groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dsh Parts &Amp; Revisie
Plaats:
Huy
Provincie:
Luik
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
822362535
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Chemin De Saint Loup 2
4500 Huy
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
05-01-2021
822362535
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent. Faillissement van: DSH PARTS & REVISIE BVBA Geopend op 30 juni 2017 Referentie: 20170338 Datum vonnis: 5 januari 2021 Ondernemingsnummer: 0822.362.535 Ambtshalve vervanging van curator Mr CLAEYS PIETER door Mr DEWEPPE WALTER, BRUSSELSESTEENWEG 691, 9050 GENTBRUGGE. Voor eensluidend uittreksel: ALWIN BRUYNOOGHE - GRIFFIER
30-06-2017
822362535
Uitspraak faillissement op 30-6-2017.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent. Opening van het faillissement, dagvaarding, van: DSH PARTS & REVISIE BVBA, CHEMIN DE SAINT-LOUP 2, 4500 HOEI. Referentie: 20170338. Datum faillissement: 30 juni 2017. Ondernemingsnummer: 0822.362.535 Curator: Mr CLAEYS PIETER, AVESCHOOT 20, 9971 LEMBEKE. Voorlopige datum van staking van betaling: 30/06/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 12 september 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: Griffier-hoofd van dienst, C. VAN KERCKHOVE
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland