Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Heyvaert Nathalie Henriette

Op 16-11-2017 is Heyvaert Nathalie Henriette te Haacht (Vlaams-Brabant) door de rechtbank in Leuven failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 830655936. De (hoofd)activiteit van Heyvaert Nathalie Henriette is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Heyvaert Nathalie Henriette
Plaats:
Haacht
Provincie:
Vlaams-Brabant
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
830655936
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Tuinwijk 37
3150 Haacht
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
16-11-2017
830655936
Uitspraak faillissement op 16-11-2017.
 
Rechtbank van koophandel Leuven Rechtbank van koophandel Leuven. Opening van het faillissement, op aangifte (bekentenis) (art. 11 FW), van: HEYVAERT NATHALIE HENRIETTE, TUINWIJK(WSP) 37, 3150 HAACHT. Geboortedatum en -plaats: 19 april 1973 ANDERLECHT. Referentie: 20170248. Datum faillissement: 16 november 2017. Handelsactiviteit: begeleiding van sporters Ondernemingsnummer: 0830.655.936 Curatoren: Mr ARNAUTS-SMEETS JACQUES, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT; Mr PEETERS GUNTHER, SINT NIKLAASBERG 5, 3200 AARSCHOT. Voorlopige datum van staking van betaling: 16/11/2017 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 december 2017. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals o.m. de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie neerleggen (art. 72bis en 72ter Fail.W.). Voor eensluidend uittreksel: LENAERTS CRISTEL
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland