Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Verona

Op 08-08-2018 is aan Verona te Booischot (Antwerpen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 439355065. De (hoofd)activiteit van Verona is houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Verona
Plaats:
Booischot
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
439355065
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
de heer Frederik Vercauteren
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
Nevencode
Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Westmeerbeeksteenweg 47
2221 Booischot
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
30-11-2018
439355065
Uitspraak faillissement op 30-11-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis d.d. 30.11.2018, van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Mechelen, werd de NV Verona, Westmeerbeeksesteenweg 47, te 2221 Booischot, met ondernemingsnummer 0439.355.065, in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris : de heer Frederik Vercauteren. Curator : de heer Kris Van den Berghen, advocaat te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 94-96 (info@vandenberghen.be). Voorlopige datum staking van betaling : 30.11.2018. De schuldeisers dienen in toepassing en met naleving van de artikelen XX.155, XX.156 en XX.157 WER hun schuldvorderingen uiterlijk op 28.12.2018, elektronisch in te dienen in het Centraal Register Solvabiliteit (www.regsol.be); aangiftes op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of bij de curator worden niet aanvaard.Uitzondering wordt gemaakt voor natuurlijke personen of rechtspersonen in het buitenland gevestigd, voor zover zij niet worden vertegenwoordigd door een derde die beroepsmatig rechtsbijstand verleent;deze partijen leggen de aangifte met bijhorende stukken aangetekend of tegen ontvangstbewijs neer op het kantooradres van de curator. De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen in het register op 28.01.2019. Voor eensluidend uittreksel : Kris VAN DEN BERGHEN, curator.
08-08-2018
439355065
Opschorting toegekend.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis, d.d. 08.08.2018, van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie met het oog op overdracht onder gerechtelijk gezag van de NV Verona, met maatschappelijke zetel te 2221 Booischot, Westmeerbeeksesteenweg 47 (KBO 0439.355.065) open verklaard en werd aan de NV Verona de opschorting toegekend, voorzien in artikel XX.39 W.E.R. en artikel XX.84 W.E.R., dit voor een periode eindigend op 08.10.2018. Kris Van den Berghen, advocaat, te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 94-96 (info@vandenberghen.be), werd als gerechtsmandataris aangesteld met als opdracht het organiseren en realiseren van de overdracht van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van de activiteiten van de NV Verona in naam en voor rekening van deze schuldenaar, met het inwinnen en vergelijken van offertes en met alle andere bevoegdheden, die hem door de wet worden toegekend. Voor eensluidend uittreksel : Kris Van den Berghen, gerechtsmandataris.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
Gerelateerd nieuws
Datum
Titel
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland