Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Isodomo Pro

Op 21-08-2018 is Isodomo Pro te Merelbeke (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Gent failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 889056963. De (hoofd)activiteit van Isodomo Pro is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Isodomo Pro
Plaats:
Merelbeke
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
889056963
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Van Goethemstraat 47
9820 Merelbeke
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
21-08-2018
889056963
Uitspraak faillissement op 21-8-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent Bij vonnis d.d. 21.08.2018 werd de firma BVBA ISODOMO PRO, met zetel te 9820 Merelbeke, Van Goethemstraat 47, en ingeschreven in de registers van de kruispuntbank der ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0889.056.963, in staat van faillissement verklaard. Mr. Kim Martens, advocaat te 9950 Waarschoot, Kerkstraat 3 (kim@corecht.be) werd aangesteld als curator. De datum van staking van betaling werd vastgesteld op 21.08.2018. Schuldeisers worden gehouden aangifte van schuldvordering te doen ter griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, binnen de wettelijke termijn en volgens de wettelijke formaliteiten. Het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvordering zal op 27 september 2018 worden neergelegd. Handelsactiviteit : algemene bouw van residentiële gebouwen, handel in onroerende goederen.
21-08-2018
889056963
Uitspraak faillissement op 21-8-2018.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent RegSol Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent. Opening van het faillissement van: ISODOMO PRO BVBA VAN GOETHEMSTRAAT 47, 9820 MERELBEKE. Handelsactiviteit: algemene bouw van residentiële gebouwen Ondernemingsnummer: 0889.056.963 Referentie: 20180270. Datum faillissement: 21 augustus 2018. Rechter Commissaris: STEFAAN D'HAEZE. Curator: KIM MARTENS, HENDRIK CONSCIENCELAAN 38A, 9950 WAARSCHOOT- kim.martens@dbd-law.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 21/08/2018 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 27 september 2018. Voor eensluidend uittreksel: De curator: MARTENS KIM.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland