Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Nyobe

Op 16-10-2018 is aan Nyobe te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Het ondernemingsnummer is 415566113. De (hoofd)activiteit van Nyobe is vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Nyobe
Plaats:
Kruishoutem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
415566113
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Industrie
Hoofdcode
Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
Nevencode
Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Groenedreef 5
9770 Kruishoutem
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Groenedreef 5
9770 Kruisem
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
12-03-2020
415566113
Uitspraak faillissement op 12-3-2020.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde. Opening van het faillissement van: BELGIAN NYLON INDUSTRIES NV GROENEDREEF(KRU) 5, 9770 KRUISEM. Handelsactiviteit: Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten Ondernemingsnummer: 0415.566.113 Referentie: 20200030. Datum faillissement: 12 maart 2020. Rechters Commissarissen: HERMAN DE WITTE, FRANK WIELFAERT, Curators: JURGEN VAN DEN BOSSCHE, GENTSTRAAT 152, 9700 OUDENAARDE- jurgen.vandenbossche@avdb.be;MATTHIAS GESQUIèRE, RIJSENBERGSTRAAT 148, 9000 GENT- m.gesquiere@portelio.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 12/03/2020 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 21 april 2020. Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BOSSCHE JURGEN.
12-12-2019
415566113
Opschorting toegekend tot 15 februari 2020.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, zitting van de 3e kamer, in dato van 12 december 2019, werd in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van NV NYOBE, met zetel te 9770 Kruisem, Groenedreef 5, met ondernemingsnummer 0415.566.113, op verzoek van de gerechtsmandatarissen de duur van de opschorting verlengd tot en met 15 februari 2020, om 24 uur. Cindy TEMMERMAN, griffier.
10-10-2019
415566113
Opschorting toegekend tot 15 december 2019.
 
Rechtbank van eerste aanleg Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, zitting van de 3e kamer, in dato van 10 oktober 2019, werd in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van NVNYOBE, met zetel te 9770 Kruisem, Groenedreef 5, met ondernemingsnummer 0415.566.113, op verzoek van de gerechtsmandatarissen de duur van de opschorting verlengd tot en met 15 december 2019, om 24 uur. Cindy Temmerman, griffier.
13-06-2019
415566113
Opschorting toegekend tot 15 oktober 2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, zitting van de 3de kamer, in dato van 13 juni 2019, werd in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van NV NYOBE, met zetel te 9770 Kruisem, Groenedreef 5, met ondernemingsnummer 0415.566.113, op verzoek van de gerechtsmandatarissen de duur van de opschorting verlengd tot en met 15 oktober 2019, om 24 uur. Cindy Temmerman, afgevaardigd griffier.
24-01-2019
415566113
Opschorting toegekend tot 24 juni 2019.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde, zitting van de 3e kamer, in dato van 24 januari 2019, werd in de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag van NV NYOBE, met zetel te 9770 Kruishoutem, Groenedreef 5, met ondernemingsnummer 0415.566.113, op verzoek van de gerechtsmandatarissen de duur van de opschorting verlengd tot en met 24 juni 2019, om 24 uur. Cindy TEMMERMAN, afgevaardigd griffier.
16-10-2018
415566113
Opschorting toegekend tot 24 januari 2019.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, uitgesproken op de buitengewone zitting van de 3e kamer, in dato van 16 oktober 2018, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, op verzoek van de naamloze vennootschap, NYOBE, met zetel te 9770 Kruishoutem, Groenedreef 5, met ondernemingsnummer 0415.566.113, met voornaamste handelsactiviteit vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten en het vervaardigen van synthetische en kunstmatige vezels, geopend. De opschorting werd verleend tot 24 januari 2019, om 24 uur. In deze werden als gedelegeerd rechters aangesteld : de heer Karl Ottevaere (karl.ottevaere@icloud.com) en de heer Edwin Meysmans (edwin.meysmans@hotmail.com) rechters in handelszaken in deze rechtbank. Als gerechtsmandatarissen werden aangesteld : - Meester Jacques Vander Schelden, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Voorburg 3, - Meester Matthias Gesquière, kantoorhoudende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148, - Meester Jürgen Van den Bossche, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Gentstraat 152. Cindy TEMMERMAN, afgevaardigd griffier.
16-10-2018
415566113
Opschorting toegekend tot 24 januari 2019.
 
Rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Oudenaarde, uitgesproken op de buitengewone zitting van de derde kamer, in dato van 16 oktober 2018, werd de procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag, op verzoek van de NV NYOBE, met zetel te 9770 Kruishoutem, Groenedreef 5, met ondernemingsnummer 0415.566.113, met voornaamste handelsactiviteit vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten en het vervaardigen van synthetische en kunstmatige vezels, geopend. De opschorting werd verleend tot 24 januari 2019, om 24 uur. In deze werden als gedelegeerd rechters aangesteld : de heer Karl Ottevaere (karl.ottevaere@icloud.com) en de heer Edwin Meysmans (edwin.mevsmans@ahotmail.com) rechters in handelszaken in deze rechtbank. Als gerechtsmandatarissen werden aangesteld : - Meester Jacques Vander Schelden, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Voorburg 3, - Meester Matthias Gesquière, kantoorhoudende te 9000 Gent, Rijsenbergstraat 148, - Meester Jürgen Van den Bossche, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Gentstraat 152. (Get.) Cindy TEMMERMAN, afgevaardigd griffier.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland