Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement European International Communications

Op 10-12-2018 is European International Communications te Willebroek (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Het ondernemingsnummer is 451914090. De (hoofd)activiteit van European International Communications is groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
European International Communications
Plaats:
Willebroek
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
451914090
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen
Nevencode
Groothandel in spellen en speelgoed
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Bedrijvenpark De Veert 3
2830 Willebroek
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
27-01-2020
451914090
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen RegSol Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen. Faillissement van: EUROPEAN INTERNATIONAL COMMUNICATIONS BVBA BEDRIJVENPARK DE VEERT 3, 2830 WILLEBROEK. Geopend op 10 december 2018. Referentie: 20180210. Datum vonnis: 27 januari 2020. Ondernemingsnummer: 0451.914.090 Terugbrenging van de datum van staking van betaling op 10/06/2018 Voor eensluidend uittreksel: De curator: VAN DEN BERGHEN KRIS.
10-12-2018
451914090
Uitspraak faillissement op 10-12-2018.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen Bij vonnis d.d. 10.12.2018, van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen, werd de BVBA European International Communications, Bedrijvenpark De Veert 3, afgekort : E.I.C. , met ondernemingsnummer 0451.914.090, in staat van faillissement verklaard. Rechter-commissaris : de heer Frederik Vercauteren. Curator : de heer Kris Van den Berghen, advocaat te 2800 Mechelen, Frederik de Merodestraat 94-96, info@vandenberghen.be Voorlopige datum staking van betaling : 10.12.2018. De schuldeisers dienen in toepassing en met naleving van de artikelen XX.155, XX.156 en XX.157 WER hun schuldvorderingen uiterlijk op 07.01.2019, elektronisch in te dienen in het centraal register solvabiliteit (www.regsol.be); aangiftes op de griffie van de Ondernemingsrechtbank of bij de curator worden niet aanvaard.Uitzondering wordt gemaakt voor natuurlijke personen of rechtspersonen in het buitenland gevestigd, voor zover zij niet worden vertegenwoordigd door een derde, die beroepsmatig rechtsbijstand verleent;deze partijen leggen de aangifte met bijhorende stukken aangetekend of tegen ontvangstbewijs neer op het kantooradres van de curator. De curator dient het eerste proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen neer te leggen in het register op 04.02.2019. Voor eensluidend uittreksel : Kris VAN den BERGHEN, curator.
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland