Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Gypdecor T.P.

Op 08-11-2011 is Gypdecor T.P. te Kieldrecht (Oost-Vlaanderen) door de rechtbank in Dendermonde failliet verklaard. Als curator is aangesteld D'hooghe Lieven. Het ondernemingsnummer is 866125767. De (hoofd)activiteit van Gypdecor T.P. is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Gypdecor T.P.
Plaats:
Kieldrecht
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
866125767
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Plaatsen van vloer- en wandtegels
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Kieldrechtsebaan 51/7
Kieldrecht
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
08-11-2011
866125767
Uitspraak faillissement op 8 november 2011.
 
Hof van beroep te GentNot. 2011/NT/ 197, Van het parketNr. C/1666/11 Van het arrestBij arrest van het Hof van beroep te Gent, 17de kamer, rechtdoende in correctionele zaken, de dato 8 november 2011, op tegenspraak gewezen, op beroep tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde van 10 september 2010, werd :PETRI, Thomas, Rudolf, Denise, zonder beroep, geboren te Antwerpen op 5 oktober 1980, wonende te 9100 SINT-NIKLAAS, Oude Molenstraat 7beklaagd van TENLASTELEGGING ABij inbreuk op artikel 489bis, 4 van het Strafwetboek, als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap die zich in staat van faillissement bevindt in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, verzuimd te hebben binnen de bij artikel 9 van de Faillissementswet gestelde termijn van één maand na te hebben opgehouden te betalen, aangifte daarvan te doen, namelijk :als zaakvoerder van de C.V.O.A. GYPDECOR TP, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Kieldrechtsebaan 51, B7, met ondernemingsnummer 0866.125.767, in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij vonnis van 16 april 2007;Bepaalt de datum van staking van betaling van de CVOA GYPDECOR TP op 14 juni 2006, te 9130 Beveren (Verrebroek), op 14 juli 2006;TENLASTELEGGING BBij inbreuk op artikel 489bis, 1° van het Strafwetboek, als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap die zich in staat van faillissement bevindt in de zin van artikel 2 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, met het oogmerk om de faillietverklaring uit te stellen, aankopen te hebben gedaan tot wederverkoop beneden de koers of toegestemd te hebben in leningen, effectencirculaties en andere al te kostelijke middelen om zich geld te verschaffen, meer bepaald :als zaakvoerder van de C.V.O.A. GYPDECOR TP, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Kieldrechtsebaan 51, B7, met ondernemingsnummer 0866.125.767, in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij vonnis van 16 april 2007;Bepaalt de datum van staking van betaling van de CVOA GYPDECOR TP op 14 juni 2006, te 9130 Beveren (Verrebroek), meermaals in de periode van 14 juni 2006 tot 16 april 2007 : 1.2.3.TENLASTELEGGING CBij inbreuk op artikel 489ter, al. 1, 1° en al. 2 van het Strafwetboek, zoals ingevoegd bij artikel 120 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, als bestuurder, in rechte of in feite, van een handelsvennootschap die zich in staat van faillissement bevindt in de zin van artikel 2 van de faillissementswet, namelijk :als zaakvoerder van de C.V.O.A. GYPDECOR TP, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Kieldrechtsebaan 51, B7, met ondernemingsnummer 0866.125.767, in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij vonnis van 16 april 2007 :Bepaalt de datum van staking van betaling van de CVOA GYPDECOR TP op 14 juni 2006, te 9130 Beveren (Verrebroek), op een niet nader te bepalen datum in de periode van 14 juni 2006 tot 16 april 2007 :met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, een gedeelte van de activa te hebben verduisterd of verborgenTENLASTELEGGING D :Als bestuurder, zaakvoerder, directeur of procuratiehouder van een rechtspersoon, met bedrieglijk opzet, geen aan de aard en de omvang van het bedrijf passende boekhouding te hebben gevoerd en de bijzondere wetsvoorschriften betreffende dat bedrijf niet in acht te hebben genomen, namelijk :als zaakvoerder van de C.V.O.A. GYPDECOR TP, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Kieldrechtsebaan 51, B7, met ondernemingsnummer 0866.125.767, in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij vonnis van 16 april 2007;Bepaalt de datum van staking van betaling van de CVOA GYPDECOR TP op 14 juni 2006, te 9130 Beveren (Verrebroek), in de periode van 1 januari 2007 tot 16 april 2007; TENLASTELEGGING EBij inbreuk op artikel 490bis van het Strafwetboek, bedrieglijk het onvermogen van de hierna vermelde vennootschap te hebben bewerkt en de op hem rustende verplichtingen niet te hebben voldaan, namelijk door :als zaakvoerder van de C.V.O.A. GYPDECOR TP, met maatschappelijke zetel te 9130 Beveren (Verrebroek), Kieldrechtsebaan 51, B7, met ondernemingsnummer 0866.125.767, in staat van faillissement verklaard door de rechtbank van koophandel te Dendermonde bij vonnis van 16 april 2007;Bepaalt de datum van staking van betaling van de CVOA GYPDECOR TP op 14 juni 2006 te 9130 Beveren (Verrebroek), in de periode van 1 november 2006 tot 16 april 2007 verwezen wegensA B C D E tot een gevangenisstraf van TWAALF MAANDEN met gewoon uitstel VIJF JAAR en een geldboete van 500 euro x 5,5 = 2.750,00 euro of 90 dagen met gewoon uitstel DRIE JAAR voor 250 euro of 45 dagen;BEVEELT dat huidig arrest op kosten van de beklaagde bij uittreksel zal bekend gemaakt worden in het Belgisch Staatsblad;LEGT de beklaagde gedurende een termijn van 5 jaren VERBOD op om persoonlijk of door een tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, bedoeld in artikel 198, 6, eerste lid van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen of het beroep van effectenmakelaar of correspondent-effectenmakelaar uit te oefenen (artikel 1g van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen), evenals VERBOD voor dezelfde termijn om persoonlijk of door een tussenpersoon een koopmansbedrijf uit te oefenen (artikel 1bis van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen);VIJFENTWINTIG EUR x 5,5 = 137,50 EUR (Slachtofferfonds)Voor echt uittreksel afgeleverd aan de heer Procureur-generaal tot inlassing in het Belgisch Staatsblad.Voor de hoofdgriffier, de griffier-hoofd van dienst, (get.) R. Roggeman.PRO JUSTITIA :Tegen dit arrest werd er geen beroep in cassatie aangetekend. Gent, 29 november 2011.De griffier-hoofd van dienst, (get.) R. Roggeman.
25-04-2007
866125767
Faillissement
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1810537-97
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 46003
19-10-2005
Datum inschrijvings
22-05-2006
Datum schrapping
10-01-2007
Datum aanvraag
17-04-2008
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
D'hooghe Lieven
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland