Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement Lagro Antwerpen

Op 18-09-2014 is Lagro Antwerpen te Deurne (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 860942801. De (hoofd)activiteit van Lagro Antwerpen is gespecialiseerde bouwwerkzaamheden.
Er zijn 7 verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Lagro Antwerpen
Plaats:
Deurne
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
860942801
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Nevencode
Dakwerkzaamheden
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Frans Versmissenlaan 34
Deurne
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Bisschoppenhoflaan 324
2100 Deurne (Antwerpen)
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
21-05-2015
860942801
Uitspraak faillissement op 21/05/2015.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, op datum van 21/05/2015, is de datum van staking der betalingenin het faillissement LAGRO ANTWERPEN BVBA, BISSCHOPPENHOFLAAN 324, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer 0860.942.801, met curator : Mr. SCHOENAERTS, BRUNO, advocaat, AMERIKALEI 31, 2000 ANTWERPEN 1, uitgesproken op 18/09/2014, op 18/03/2014 teruggebracht. De griffier-hoofd van dienst, (get.) M. Caers.(Pro deo)
18-09-2014
860942801
Faillissement beëindigd.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen. Summiere afsluiting faillissement van: LAGRO ANTWERPEN BVBA Geopend op 18 september 2014 Referentie: 39014 Datum vonnis: 14 juni 2016 Ondernemingsnummer: 0860.942.801 Aangeduide vereffenaar(s): NEIHOF, LOOLAAN 37, 7314 APELDOORN NEDERLAND. Voor eensluidend uittreksel: De griffier, B. Franck
18-09-2014
860942801
Uitspraak faillissement op 18/09/2014.
 
Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen Bij vonnis van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, d.d. 18/09/2014, is LAGRO ANTWERPEN BVBA, BISSCHOPPENHOFLAAN 324, 2100 DEURNE (ANTWERPEN), ondernemingsnummer : 0860.942.801, tussenpersoon in de handel, BIJ DAGVAARDING failliet verklaard. Curator : Mr. SCHOENAERTS, BRUNO, AMERIKALEI 31, 2000 ANTWERPEN 1. Datum staking van betaling : 18/09/2014. Schuldvorderingen dienen neergelegd te worden ter griffie van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen, Bolivarplaats 20, bus 7, te 2000 Antwerpen, voor 17/10/2014. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 14/11/2014. De personen die zich kosteloos zeker gesteld hebben voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen. (art. 72bis, art. 72ter FW). De griffier-hoofd van dienst, M. Caers.(Pro deo)
17-02-2009
860942801
Einde definitieve opschorting
30-01-2007
860942801
Definitieve opschorting
31-07-2006
860942801
Voorlopige opschorting
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1778569-68
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11002
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11002
Stamnummer 1778569-68
Stamnummer 1778569-68
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11002
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-01-2004
Onderneming onderworpen aan BTW
23-06-2004
Handelsonderneming
01-07-2007
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-2007
Datum inschrijvings
05-07-2007
Datum aanvraag
13-01-2013
Datu bijwerking
19-09-2014
Datu bijwerking
19-09-2014
Datum schrapping
19-11-2014
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Curator:
Bruno Schoenaerts
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Datum:
25-04-2016
Kenmerk:
860942801
Type:
Verzoekschrift sluiting (art. 73 FW)
Datum:
30-03-2016
Kenmerk:
860942801
Type:
PV van verificatie der schuldvorderingen
Datum:
30-03-2016
Kenmerk:
860942801
Type:
Financieel verslag
Datum:
28-04-2015
Kenmerk:
860942801
Type:
Inventaris roerende goederen
Datum:
28-04-2015
Kenmerk:
860942801
Type:
Overige
Datum:
22-04-2015
Kenmerk:
860942801
Type:
PV van verificatie der schuldvorderingen
Datum:
22-04-2015
Kenmerk:
860942801
Type:
PV van verificatie der schuldvorderingen
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht


Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland