Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement 't Zilverhof

Op 18-01-2011 is 't Zilverhof te Kapellen (Antwerpen) door de rechtbank in Antwerpen failliet verklaard. Als curator is aangesteld Verfaillie Christine. Het ondernemingsnummer is 860979819. Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
't Zilverhof
Plaats:
Kapellen
Provincie:
Antwerpen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
860979819
Rechtbank:
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
HOOGBOOMSTEENWEG 2C
Kapellen
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Hoogboomsteenweg 2C
2950 Kapellen
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Hoogboomsteenweg 2C
2950 Kapellen (Antwerpen)
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
11-04-2013
860979819
Curator vervangen op 11/04/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Antwerpen Bij vonnis van 11/04/2013 werd Mr. VERFAILLIE, CHRISTINE, advocaat te Antwerpen, curator van het faillissement 'T ZILVERHOF BVBA, HOOGBOOMSESTEENWEG 2/C, 2950 KAPELLEN (ANTWERPEN), ondernemingsnummer 0860.979.819, hiertoe aangesteld bij vonnis van d.d. 18/01/2011, wegens overlijden, vervangen door Mr. VERMEERSCH, NATHALIE, advocaat, PLANTINKAAI 10/21, 2000 ANTWERPEN-1. De griffier, R. Gentier.(Pro deo)
03-05-2011
860979819
Uitspraak faillissement op 3 mei 2011.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d. 3 mei 2011, werd Mr. Vermeersch, Nathalie, advocate, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen-1, Plantinkaai 10, bus 21, aangesteld als curator-ad-hoc in het faillissement 't Zilverhof BVBA, Hoogboomsesteenweg 2C, 2950 Kapellen (Antwerpen). Ondernemingsnummer 0860.979.819. Faillissement uitgesproken op 18 januari 2011. De griffier, (get.) R. Gentier.(Pro deo)
25-01-2011
860979819
Faillissement
18-01-2011
860979819
Uitspraak faillissement op 18 januari 2011.
 
Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, d.d. 18 januari 2011, is 'T Zilverhof BVBA, Hoogboomsesteenweg 2/C, 2950 Kapellen (Antwerpen), eetgelegenheden met volledige bediening, op bekentenis, failliet verklaard. Ondernemingsnummer 0860.979.819. Curator : Mr. Verfaillie, Christine, Amerikalei 128, 2000 Antwerpen-1. Datum van de staking van betaling : 18 januari 2011. Indienen van de schuldvorderingen ter griffie : vóór 17 februari 2011. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 18 maart 2011, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen (artikel 72bis en artikel 72ter Fail.W.). De griffier : R. Gentier.(Pro deo)
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1769625-31
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11023
Stamnummer 1769625-31
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 11023
28-10-2003
Datum inschrijvings
20-11-2003
Datum aanvraag
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-2004
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
04-01-2011
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
10-04-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Verfaillie Christine
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland