Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

 

Faillissement beëindigd Taaban Mario

Op 22-02-2011 is het faillissement van Taaban Mario te Jette (Brussel) afgesloten. Als curator is aangesteld Van Doosselaere Thierry. Het ondernemingsnummer is 542248410. De (hoofd)activiteit van Taaban Mario is bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Taaban Mario
Plaats:
Jette
Provincie:
Brussel
Status:
Faillissement beëindigd
Ondernemingsnr.:
542248410
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Bouwnijverheid
Hoofdcode
Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Nevencode
Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Place Laneau 2
1090 Jette
Toon op kaart
Publicaties
Datum
Kenmerk
22-01-2024
542248410
Afgesloten door gebrek aan activa op 22-1-2024.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Sluiting faillissement wegens ontoereikend actief zonder toepassing van kwijtschelding van: TAABAN MARIO, FONTEINSTRAAT 33, 9470 DENDERLEEUW, geboren op 01/01/1961 in BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN). Geopend op 14 november 2022. Referentie: 20220480. Datum vonnis: 22 januari 2024. Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS ERIC.
14-11-2022
542248410
Uitspraak faillissement op 14-11-2022.
 
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde RegSol Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde. Opening van het faillissement van: TAABAN MARIO, FONTEINSTRAAT 33, 9470 DENDERLEEUW, geboren op 01/01/1961 in BAHR-AL-GHAZAL (SOEDAN). Handelsactiviteit: Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Referentie: 20220480. Datum faillissement: 14 november 2022. Rechter Commissaris: DIRK NEVENS. Curator: ERIC CREYTENS, CENTRUMLAAN 48, 9400 NINOVE- eric.creytens@skynet.be. Voorlopige datum van staking van betaling: 14/11/2022 Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be. Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 23 december 2022. Voor eensluidend uittreksel: De curator: CREYTENS ERIC.
02-03-2011
542248410
Faillissement
22-02-2011
542248410
Uitspraak faillissement op 22 februari 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Brussel Opening van het faillissement, op dagvaarding, van : Taaban, Mario, Laneauplein 2/2D/R, 1090 Jette. Faillissementsnummer : 20110364. Datum faillissement : 22 februari 2011. Handelsactiviteit : voegwerken. Ondernemingsnummer 0542.248.410. Rechter-commissaris : de heer Balette, Joseph. Curator : Mr. Van Doosselaere, Thierry, Kloosterweg 7, 1000 Brussel-1. Datum neerlegging van de schuldvorderingen : binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel, Regentschapsstraat 4, 1000 Brussel. Stelt de datum voor de neerlegging van het eerste proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen vast op woensdag 23 maart 2011. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig artikel 72ter van de faillissementswet. Voor eensluidend uittreksel : de hoofdgriffier, J.-M. Eylenbosch.(Pro deo)
22-02-2011
542248410
Faillissement beëindigd.
 
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel Rechtbank van koophandel Brussel. Summiere afsluiting faillissement van: TAABAN MARIO Geopend op 22 februari 2011 Referentie: 20110364 Datum vonnis: 26 april 2016 Ondernemingsnummer: 0542.248.410 Aangeduide vereffenaar(s): TAABAN MARIO, SCHAARBEEKSEHAARDSTRAAT 21/V04, 1030 BRUSSEL 3. Voor eensluidend uittreksel: De hoofdgriffier, J.M. Eylenbosch
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1724007-18
Taalkeuze Nederlands
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
16-03-1994
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
24-09-2009
Datum inschrijvings
30-11-2009
Datum schrapping
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-05-2010
Onderneming onderworpen aan BTW
RSZ
Datum
Vermelding
01-07-2011
Datum aanvraag
20-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Van Doosselaere Thierry
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Uitgelicht

Faillissement? Hulp van een advocaat
donderdag, 29 februari

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland