Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Dikenko @ Home Bvba

Op 30-09-2011 is Dikenko @ Home Bvba te Aalst (Limburg) door de rechtbank in Dendermonde failliet verklaard. Als curator is aangesteld Coppens Albert. Het ondernemingsnummer is 882280128. De (hoofd)activiteit van Dikenko @ Home Bvba is huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Dikenko @ Home Bvba
Plaats:
Aalst
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
882280128
Rechtbank:
Rechter-commissaris:
Christophe Meert
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde prod. van goederen en diensten voor eigen gebruik
Hoofdcode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Nevencode
Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Geraardsbergsestr 260B
9300 Aalst
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Geraardsbergsestraat 260B
9300 Aalst
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
06-10-2011
882280128
Faillissement
30-09-2011
882280128
Uitspraak faillissement op 30 september 2011.
 
Rechtbank van koophandel te Dendermonde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, van 30 september 2011, werd Dikenko@Home BVBA, dienstenchequesbedrijf, Geraardsbergsestraat 260B, 9300 Aalst, in staat van faillissement verklaard. Ondernemingsnummer 0882.280.128. Rechter-commissaris : Christophe Meert. Curator : Mr. Albert Coppens, Parklaan 101, 9300 Aalst. Datum staking van betaling : 20 september 2011, onder voorbehoud van art. 12, lid 2 F.W. Indienen van schuldvorderingen met bewijsstukken, uitsluitend op de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde, binnen de dertig dagen vanaf datum faillissementsvonnis. Het eerste proces-verbaal van nazicht van de ingediende schuldvorderingen zal neergelegd worden op vrijdag 4 november 2011. Elke schuldeiser die geniet van een persoonlijke zekerheidstelling vermeldt dit in zijn aangifte van schuldvordering of uiterlijk binnen zes maanden vanaf de datum van het vonnis van faillietverklaring (art. 63 F.W.). Om te kunnen genieten van de bevrijding, moeten de natuurlijke personen die zich kosteloos persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde ter griffie van de rechtbank van koophandel een verklaring neerleggen, waarin zij bevestigen dat hun verbintenis niet in verhouding met hun inkomsten en hun patrimonium is. (art. 72bis F.W. en art. 10 Wet van 20 juli 2005). Voor eensluidend uittreksel : de griffier, (get.) R. Cloostermans.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1811541-92
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 41002
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
13-07-2006
Basiskennis bedrijfsbeheer
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
13-07-2006
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
01-11-2006
Datum inschrijvings
31-01-2007
Datum aanvraag
03-10-2011
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Coppens Albert
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland