Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Altembrouck

Op 09-05-2011 is Altembrouck te 's Gravenvoeren (Limburg) door de rechtbank in Tongeren failliet verklaard. Als curator is aangesteld . Het ondernemingsnummer is 463507570. De (hoofd)activiteit van Altembrouck is teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Altembrouck
Plaats:
's Gravenvoeren
Provincie:
Limburg
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
463507570
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Landbouw, bosbouw en visserij
Hoofdcode
Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
Nevencode
Gemengd bedrijf
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Altenbroek 4
3798 's Gravenvoeren
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Altenbroek 4
3798 'S Gravenvoeren
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
28-05-2019
463507570
Mededeling.
 
Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Tongeren. Faillissement van: ALTEMBROUCK BVBA Geopend op 22 juli 2013 Referentie: 6851 Datum vonnis: 28 mei 2019 Ondernemingsnummer: 0463.507.570 Ambtshalve ontslag van bijkomende curator Mr CUYPERS LODE. Voor eensluidend uittreksel: An SCHOENAERS
22-07-2013
463507570
Uitspraak faillissement op 22/07/2013.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De rechtbank van koophandel te Tongeren heeft bij vonnis van 22/07/2013, op aangifte het faillissement uitgesproken van ALTEMBROUCK BVBA, te 3798 'S GRAVENVOEREN, ALTEMBROEK 4, ondernemingsnummer : 0463.507.570, voornaamste handelswerkzaamheid : horeca en hotelexploitatie. Als curators werden aangesteld mrs. : MIGUET, ROGER, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN; CUYPERS, LODE, PUTSTRAAT 36, 3700 TONGEREN. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 16/07/2013. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 21/08/2013 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 05/09/2013, om 11 uur, in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (onder meer de borgen van de gefailleerde), kunnen hiervan ter griffie een verklaring neerleggen overeenkomstig art. 72ter Fail. W. Ref. Rechtbank 6851. (Get.) A. Schoenaers, griffier.
27-04-2012
463507570
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 27/04/2012.
 
De vierde kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft op 27/04/2012, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. B/11/00213 i.z de gerechtelijke reorganisatie op naam van ALTEMBROUCK BVBA, met maatschappelijke zetel te 3798 'S GRAVENVOEREN, ALTENBROEK 4, RPR (Tongeren) : 0463.507.570. Het vonnis homologeert het reorganisatieplan en sluit diensvolgens de reorganisatieprocedure. De griffier, (get.) P. DUMOULIN.
20-12-2011
463507570
Voorlopige opschorting
12-12-2011
463507570
Opschorting toegekend tot 27 april 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Tongeren De eerste kamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren heeft, op 12 december 2011, een vonnis uitgesproken in de zaak ingeschreven onder A.R. B/11/00213, waarbij de gerechtelijke reorganisatie is geopend op naam van Altembrouck BVBA, met maatschappelijke zetel te 3798 Voeren, Altenbroek 4, RPR Tongeren 0463.507.570. Het vonnis kent aan verzoekster een voorlopige opschorting van betaling toe voor een observatieperiode, eindigend op 27 april 2012, met het oog op het collectief akkoord. Het beveelt verzoekster om maandelijks en voor het eerst, uiterlijk op 31 januari 2012, en nadien telkens de laatste dag van de maanden februari en maart 2012, een geschreven verslag neer te leggen ter griffie van deze rechtbank met kopie aan de gedelegeerd rechter, over de vooruitgang van de voorgestelde en nog bijkomend te nemen maatregelen in het kader van de reorganisatie, met ondermeer aandacht voor de financiële rapportering over 2011 (dit voor einde januari 2012), en voor de hoger vastgestelde onduidelijkheden. Per einde februari en maart 2012 dient eveneens te worden gerapporteerd over de uitgevoerde reorganisatiemaatregelen inzake de onroerend goedsituatie en de R/C vordering op W. Claessen. Tevens zal daarin dienen te worden opgenomen een aan de realiteit aangepast cash flow forecast voor de volgende periode. Het beveelt verzoeker verder om de verbeterde lijst van de schuldeisers, voorzien in artikel 46, 6, W.C.O., en het plan bedoeld in artikel 47, 1, W.C.O., neer te leggen ter griffie, uiterlijk op 2 april 2012. Het bepaalt verder dat de zitting waar zal gestemd worden over het reorganisatieplan op vrijdag 20 april 2012, om 9 uur, voor de vierde kamer van deze rechtbank, zetelend in het gewoon lokaal van haar zittingen, in het gerechtsgebouw te Tongeren, Kielenstraat 22, gelijkvloers, zaal C. Het beveelt verzoekster tenslotte binnen de veertien dagen vanaf heden de schuldeisers individueel in kennis te stellen van de gegevens, vermeld in artikel 26, 1, W.C.O., en de gedelegeerd rechter daarvan op de hoogte te brengen. Als gedelegeerd rechter is benoemd : Joossens, Hugo, p/a : rechtbank van koophandel, Kielenstraat 22, bus 4, 3700 Tongeren. De griffier, (get.) Peggy Dumoulin.
14-10-2011
463507570
Intrekking Faillissement
07-10-2011
463507570
Faillissement ingetrokken op 7 oktober 2011.
 
Hof van beroep te Antwerpen Bij arrest van de vijfde kamer van het Hof van beroep te Antwerpen de dato 7 oktober 2011, dat op tegenspraak werd gewezen, inzake BVBA Altembrouck, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3798 Voeren, Altenbroeck 4, tegen de heer procureur-generaal bij het Hof van beroep te Antwerpen en Mr. Roger Miguet, en Mr. Lode Cuypers, beiden advocaat te 3700 Tongeren, Putstraat 36, beiden curator van het faillissement BVBA Altembrouck, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3798 's Gravenvoeren, Altenbroeck 4, wordt het faillissement van BVBA Altembrouck, RPR Tongeren 0463.507.570, met maatschappelijke zetel en uitbating te 3798 's Gravenvoeren, Altenbroeck 4 (voorheen 360), vestigingseenheidsnummer 2.088.552.332, ingetrokken. Antwerpen, 10 oktober 2011. (Get.) V. Vriens, griffier-hoofd van dienst.
13-05-2011
463507570
Faillissement
09-05-2011
463507570
Uitspraak faillissement op 9 mei 2011.
 
De rechtbank van koophandel te Tongeren, heeft bij vonnis van 9 mei 2011, op dagvaarding, het faillissement uitgesproken van Altembrouck BVBA, te 3798 's Gravenvoeren, Altenbroek 4, ondernemingsnummer 0463.507.570, voornaamste handelswerkzaamheid : melkveebedrijf. Als curators werden aangesteld : Mrs. Miguet, Roger, Putstraat 36, 3700 Tongeren; Cuypers, Lode, Putstraat 36, 3700 Tongeren. Het tijdstip van staking van betaling werd vastgesteld op 23 maart 2011. De schuldvorderingen dienen uiterlijk op 8 juni 2011 neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4. De sluiting van het proces-verbaal van nazicht van de schuldvorderingen heeft plaats op 23 juni 2011, om 11 uur, in de raadkamer van de rechtbank van koophandel te Tongeren, Kielenstraat 22, bus 4, gelijkvloers, zaal C. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (ondermeer de borgen van de gefailleerde) dienen hiervan ter griffie een verklaring neer te leggen overeenkomstig art. 72ter Faill. W. Ref. rechtbank : PD 6067. Voor eensluidend uittreksel : (get.) W. Meurmans, griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1713723-24
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 73109
Stamnummer 1713723-24
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 73109
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-07-1998
Onderneming onderworpen aan BTW
25-09-1998
Handelsonderneming
01-06-1999
Werkgever RSZ
RSZ
Datum
Vermelding
30-06-2011
Datum inschrijvings
08-08-2011
Datum aanvraag
29-12-2012
Datu bijwerking
25-07-2013
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland