Actuele informatie over faillissementen en opschortingen

Faillissement Crossco Sa

Op 26-01-2012 is aan Crossco Sa te Kruishoutem (Oost-Vlaanderen) voorlopige opschorting verleend. Als curator is aangesteld Pieter Huyghe. Het ondernemingsnummer is 457143380. De (hoofd)activiteit van Crossco Sa is detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen.
Er zijn (nog) geen verslagen beschikbaar.
Van dit dossier zijn meer gegevens beschikbaar. Klik hier om in te loggen of GRATIS te registreren.
Algemene informatie over de failliet
Naam:
Crossco Sa
Plaats:
Kruishoutem
Provincie:
Oost-Vlaanderen
Status:
Faillissement
Ondernemingsnr.:
457143380
Rechtbank:
Branche
Soort
Omschrijving
Groep
Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
Hoofdcode
Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
Nevencode
Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Vestigingen / adressen
Sinds
Soort
Adres
-
Vestigingsadres:
Winkelstraat 2
9770 Kruishoutem
Toon op kaart
-
Vestigingsadres:
Steenweg Deinze 35B
9810 Nazareth
Toon op kaart
Publicaties
Publicatiedatum
Kenmerk
17-09-2012
457143380
Uitspraak faillissement op 17/09/2012.
 
Rechtbank van koophandel te Gent Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent, d.d. 17/09/2012, OP BEKENTENIS, tweede kamer, werd het faillissement vastgesteld inzake CROSSCO NV, aan- en verkoop en plaatsen van betonproducten, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9810 NAZARETH, STEENWEG DEINZE 35B, hebbende als ondernemingsnummer 0457.143.380. Rechter-commissaris : de heer VAN MALDEGEM, ANDRE. Datum staking der betalingen : 14/09/2012. Indienen schuldvorderingen : griffie rechtbank van koophandel, Opge?istenlaan 401/E, 9000 Gent, v??r 15/10/2012. Neerlegging ter griffie van het eerste proces-verbaal van nazicht der ingediende schuldvorderingen : 29/10/2012. De personen die zich persoonlijk zeker hebben gesteld voor de gefailleerde (zoals onder meer de personen die zich borg hebben gesteld) kunnen hiervan een verklaring ter griffie afleggen (art. 72bis en art. 72ter Faill.W.). De curator : Mr. HUYGHE, PIETER, advocaat, kantoorhoudende te 9000 GENT, SAVAANSTRAAT 72. Voor eensluidend uittreksel : de griffier-hoofd van dienst, (get.) C. Van Kerckhove.
21-06-2012
457143380
Reorganisatieplan gehomologeerd. Gerechtelijke reorganisatie gesloten op 21 juni 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, 2e kamer, in dato van 21 juni 2012, werd in de procedure gerechtelijke reorganisatie van de NV CROSSCO, met zetel te 9770 Kruishoutem, Winkelstraat 2, met ondernemingsnummer 0457.143.380, met voornaamste handelsactiviteit aankoop en plaatsing van betonproducten, gewelven en prefabkelders woningbouw, het reorganisatieplan gehomologeerd. In hetzelfde vonnis werd de sluiting van de reorganisatieprocedure, onder voorbehoud van de betwistingen die voortvloeien uit de uitvoering van het plan, bevolen. (Get.) Ingrid VERHEYEN, griffier.
03-02-2012
457143380
Voorlopige opschorting
26-01-2012
457143380
Opschorting toegekend tot 28 juni 2012.
 
Rechtbank van koophandel te Oudenaarde Bij vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, tweede kamer, in dato van 26 januari 2012, werd voor de NV Crossco, met zetel te 9770 Kruishoutem, Winkelstraat 2, met ondernemingsnummer 0457.143.380, met voornaamste handelsactiviteit aankoop en plaatsing van betonproducten, gewelven en prefabkelders woningbouw, de procedure van gerechtelijk reorganisatie geopend;de opschorting werd verleend tot 28 juni 2012.Het reorganisatieplan dient ter griffie van deze rechtbank neergelegd te worden uiterlijk op 24 mei 2012.De datum voor de stemming over het reorganisatieplan werd bepaald op 14 juni 2012.In deze werd als gedelegeerd rechter aangesteld : de heer William De Sutter, rechter in handelszaken.(Get.) Ingrid Verheyen, griffier.
Historie
Datum
Ondernemingsnummer
Handelsnaam
Er is historische data beschikbaar. Log in om deze gegevens te kunnen raadplegen.
RSZ
Datum
Vermelding
Stamnummer 1664545-21
Taalkeuze Nederlands
Gemeentecode 44048
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
01-03-1996
Onderneming onderworpen aan BTW
18-03-1996
Handelsonderneming
RSZ
Datum
Vermelding
25-03-1996
Datum inschrijvings
Hoedanigheden
Datum
Vermelding
25-03-1996
Werkgever RSZ
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Datum
Vermelding
01-04-1996
Aannemer van metsel-en betonwerken
01-04-1996
Basiskennis bedrijfsbeheer
01-04-1996
Detail handel
RSZ
Datum
Vermelding
26-04-1996
Datum aanvraag
17-09-2012
Datum schrapping
23-11-2012
Datu bijwerking
Curator / bewindvoerder
Curator:
Pieter Huyghe
Bezoekadres:
- ()
Postadres:
-
Telefoonnummer:
-
Faxnummer:
-
E-mail adres:
-
Website:
-
Beschikbare documenten
Publicatiedatum
Kenmerk
Omschrijving
Type
Er zijn (nog) geen rechtbank verslagen beschikbaar.
FaillissementsDossier.be spant er zich voor in de inhoud van deze webpagina, afkomstig van openbare bronnen, regelmatig te actualiseren en aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. FaillissementsDossier.be verschaft de inhoud van de website in de staat zoals deze is ("As is"), zonder garantie of waarborg betreffende de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. FaillissementsDossier.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van FaillissementsDossier.be of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Behoudens deze disclaimer, is FaillissementsDossier.be niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Faillissementen en opschortingen per regio


Advertising

Adverteren op deze site? Kijk hier voor uitgebreid informatie over de mogelijkheden, tarieven en formaten.


Overig

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland